svjetionik.scri.hr

NOVA POGODNOST: Sveučilišna knjižnica u Rijeci nudi uslugu besplatnog skeniranja građe

Od 6. travnja 2021. godine u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka korisnici mogu samostalno skenirati građu iz fonda Knjižnice bez naknade (osim novina i građe iz baštinskih zbirki).

Stupanjem na snagu Pravilnika o obveznom primjerku i sukladno tome novim pravilima posudbe građe, cilj je bio omogućiti korisnicima još jedan način dostupnosti građe.

Za korištenje usluge samostalnog skeniranja potrebno je javiti se na pult posudbe. (foto: Lj. Hlača)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme

error: Sadržaj je zaštićen !!