svjetionik.scri.hr

MARTA ŽUVIĆ: Inflacija, poskupljenja te stalni rast cijena energenata ostavljaju traga i na naše studente

Akademska godina kuca na vrata, a tim povodom razgovarali smo s prof.dr.sc. Martom Žuvić, prorektoricom za studije, studente i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Rijeci. Nakon pandemije, i ova godina bit će s obzirom na ekonomsku krizu vrlo izazovna za sve sastavnice riječkog Sveučilišta – pa tako i za sam Studentski centar Rijeka.

Opušten ulazak

Nakon koronavirusa – je li pred riječkim Sveučilištem još jedna izazovna godina zbog ove krize, inflacije, poskupljenja koja osjećamo na svim razinama

Ovu akademsku godinu ipak započinjemo opuštenije u odnosu na prethodne, vjerujući da će epidemiološka situacija biti stabilna te da neće ometati redovito odvijanje nastave. Budući da nastavljamo s preporučenim modelom hibridne nastave (o čijoj primjeni odlučuju same sastavnice Sveučilišta), spremni smo i za moguće nove epidemijske izazove. U svim ostalim segmentima vjerujem da smo već dobro pripremljeni, rujan ćemo koristiti samo za finalizaciju ranije planiranih aktivnosti.

Što mislite što će od toga biti najizazovnije za izorganizirati?

Zasigurno je nestabilna svjetska ekonomska situacija, koja se odražava i na stanje u Hrvatskoj, izazov za planirane investicije te provedbe projekata – strateških, infrastrukturnih i znanstvenih. Vjerujem da ćemo racionalnim, ali i fleksibilnim pristupom u realizaciji ciljeva ipak ostvariti željene učinke.

Visoke cijene svega električne energije, plina, hrane, sirovina, pa sada i vode – što mislite hoće li to ostaviti traga na studentski standard odnosno korisnike SCRI?

Inflacija, poskupljenja te stalni rast cijena energenata ostavljaju traga kako na institucije, tako i na pojedince, na cijelo društvo. Od toga zasigurno nisu izuzeti ni naši studenti.

Cijene smještaja i prehrane u SCRI – u ostaju iste – što mislite je li to održivo za samu ustanovu?

Cijene studentskog smještaja u domovima, kao i prehrane za sada nisu promijenjene, no prema svim simulacijama to zasigurno neće moći podržati održivo poslovanje SCRI-a, pogotovo s obzirom da je studentski smještaj u Rijeci najjeftiniji u Hrvatskoj. Neformalno saznajemo da su najave poskupljenja u svim studentskim domovima u RH. Uprava SCRI priprema projekcijsku analizu održivosti poslovanja za sljedeću akademsku godinu, koja će se raspraviti sa Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci te pronaći troškovni model smještaja koji će biti prihvatljiv za obje strane.

No, dobro da ne budemo samo krizno raspoloženi – koji će projekti obilježiti ovaj zimski semestar?

Zimski semestar 2022/23 obilježava nastavak započetih projekata, ali i rad na novim prihvaćenim projektima. U području obrazovanja, nastavljamo s novim ciklusom poziva nastavnicima i sastavnicama za prijavu istraživačko-razvojnih projekata u obrazovanju – UNIRI CLASS (objavljen 25.8.2022.) u tri programske linije: A1 – Otvoreno personalizirano obrazovanje, A2 – Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju i A3 – Praktične kompetencije za budućnost.

Realizacijom ovih projekata (od kojih je 19 već započeto u 2021./22. akad.g.), značajno se doprinosi razvoju interdisciplinarnih programa za stjecanje mikro-kvalifikacija, uvođenju inovativnih oblika nastave u virtualnom okruženju i primjeni inovativnih metoda poučavanja te razvijaju modeli višemjesečne stručne prakse tijekom studija s ciljem stjecanja opsežnijih praktičnih kompetencija i radnog iskustva povezanog s kvalifikacijom.

Nastavljamo i velikim projektom izgradnje europske alijanse sveučilišta YUFE, unutar kojeg u sljedeće tri godine očekujemo nove velike iskorake u ponudi našim studentima mogućnosti fleksibilnog ‘europskog’ studiranja na programima koje razvijamo zajedno s partnerima. Također, nastavljamo s ponudom slobodnog izbora različitih Coursera programa obrazovanja za sve naše studente putem osnovnog ili licenciranog pristupa (više o tome na https://uniri.hr/o-sveucilistu/coursera/).

Studenti za Sveučilište

Kako ide projekt Zeleni Kampus?

Projekt Zeleni Kampus dio je strateškog projekta „Studenti za Sveučilište“ kojem je cilj osiguranje održivog razvoja i zelene tranzicije na Sveučilištu u Rijeci kroz unaprjeđenje infrastrukturnih i ljudskih kapaciteta s posebnim naglaskom na podizanje kvalitete studiranja i studentskog standarda. U ovom trenutku u izradi su idejni projekti uređivanja zelenih površina, sportskih terena te izgradnje prostora za boravak, učenje i socijalizaciju studenata. Očekujemo da bi realizacija tih projekata trebala započeti kroz ovu akademsku godinu.

Riječko Sveučilište među prvima je prihvatilo ukrajinske studente i pozvao profesore. Koliko ih je trenutno ili će ih biti?

U ljetnom semestru 2021./22. nastavu je pohađalo ukupno 8 ukrajinskih studenata, a troje znanstvenika sudjelovalo je u radu na pojedinim sastavnicama Sveučilišta. Trenutno su dva studenta u upisnom postupku na preddiplomski studij Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, a jedna studentica nastoji ostvariti nastavak studija na Medicinskom fakultetu. Od ostalih 12 upita o mogućnostima nastavka studija na UNIRI, vjerojatno će se većina realizirati kroz Erasmus programe mobilnosti posebno namijenjene ukrajinskim studentima, što je i intencija europskih i ukrajinskih obrazovnih politika.

Upisano 2.440 studenata

Koliko se studenata upisalo ove godine na prvu godinu, koliko ima stranih studenata, što su pokazali trendovi…

Upisi na preddiplomske i integrirane studije u ljetnom su roku ispunili očekivanja, upisano je 2.440 studenata, što je približno isti broj kao i u prethodne tri godine. Isto se odnosi i na ispunjenost upisne kvote, koja je održana na oko 70 posto, što također odgovara istovjetnim podacima u razdoblju od 2019./20. Budući da strane studente iz EU upisujemo u okviru iste kvote kao i državljane RH, trenutno su mi na raspolaganju samo podaci za strane studente koji dolaze izvan EU, a kojih je na ljetnom roku upisano 97 (što je također broj na razini očekivanja). Potpuna ispunjenost upisne kvote ostvarena je na privlačnim studijima Farmacije, Logopedije, Psihologije, Pedagogije, Biotehnologije, Medicine, Dentalne medicine, Menadžmenta, Financija te Marketinga.

Broj slobodnih upisnih mjesta za jesenski rok 2022./23. približno je jednak kao u prethodnim akademskim godinama, ukupno iznosi 1.069. Najviše je slobodnih upisnih mjesta na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Pomorskom fakultetu, Pravnom, Ekonomskom i Filozofskom fakultetu. Sigurna sam da će i jesenski upisni rok donijeti zadovoljavajuće rezultate i omogućiti svima koji žele studirati na UNIRI uspješno i ispunjavajuće studentsko iskustvo!

(lj.hlaca, foto: arhiva)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme