svjetionik.scri.hr

MEET&GREET: Dan stručne prakse, karijera i volontiranja na Filozofskom fakultetu u Rijeci

U prizemlju Filozofskog fakulteta u Rijeci sutra (srijeda 26. listopada) od 9 do 13 sati održat će se MEET & GREET.

O čemu je riječ?

Na Meet & Greet-u tvrtke, udruge, ustanove u kulturi i obrazovne institucije sa svojim će radom i aktivnostima upoznati studente te će među onim najboljima moći odabrati potencijalne zaposlenike ili volontere.

Nadalje, studenti Filozofskoga fakulteta moći će se izravno predstaviti budućim poslodavcima, upoznati s mogućnostima obavljanja stručne prakse i volontiranja te informirati o trendovima i potrebama tržišta rada.

Meet & Greet održava se u okviru projekta Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile), financiranog bespovratnim sredstvima u sklopu natječaja Europskih socijalnih fondova (ESF) te Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme