svjetionik.scri.hr

NATJEČAJ ZA JEDINSTVENI STUDIJ: Započeo upis prve generacije studenata Urbanih studija

Sveučilište u Rijeci raspisalo je natječaj za upis prve generacije polaznika jedinstvenog programa Urbani studiji koji predstavljaju platformu za progresivan pristup u proučavanju, promišljanju i djelovanju na prostor. Natječaj je otvoren do 1. srpnja, a ukupno će se upisati 12 studenata koji imaju najmanje magistarski stupanj obrazovanja.

Poslijediplomski specijalistički studij Urbani studiji predstavlja platformu za progresivan pristup u proučavanju, promišljanju i djelovanju na prostor. Težnja za eksperimentom rezultira provokativnim diskursom koji propituje i nadilazi ranije pristupe arhitektonskog modela, ustupajući put razvoju novih znanja i istraživačkih praksi.

Metodologija Urbanih studija temelji se na interdisciplinarnom istraživanju i kolaboraciji, umrežavanju i kreativnosti te na kritičkom promišljanju ustaljenih, ali i inovativnih arhitektonskih i urbanih normativa koji kreiraju otpornu i održivu (prostornu) budućnost. Kroz sadašnje i buduće obrasce urbanizacije, tehnološkog i inženjerskog napretka, društvenih, ekonomskih i geopolitičkih promjena te promjena unutar struke program Urbanih studija platforma je za izravno uključivanje u te transformacije.

Kroz studijski program razvija se spekulativno mišljenje koje prihvaća dijalog arheologije modernih ideja i suvremenosti otvarajući prostor za projektiranje smislene budućnosti. Studij se bavi koegzistencijom urbanih entiteta, infrastrukture, tehnologije, prirode i ljudi. Fokus DELTALAB-a, a tako i njegove sastavnice Urbanih studija, čine budućnost, hibridnost, žilavost, klimatske promjene, krizne situacije.

Interdisciplinarni poslijediplomski studij

Radi se o interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju pri Sveučilištu u Rijeci, a provodi ga Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam – DELTALAB. Program je namijenjen osobama sa završenim diplomskim studijima iz Hrvatske i inozemstva koje imaju sklonost prema interdisciplinarnom, istraživačkom i projektnom radu te praktičnu pozadinu u disciplinama srodnima Studiju – određene tehničke i humanističke znanosti, vizualna umjetnička područja i geografija.

Studij se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku uz mentorstvo internacionalnih stručnjaka i traje 3 semestra. Posljednji semestar je namijenjen izvedbi završnoga rada, nakon čega slijedi javna prezentacija. Po završetku studijskog programa stječe se 90-94 ECTS boda i titula specijalist/ica urbanističkih studija.

Ukupan trošak studijskog programa iznosi 7.500,00 kuna, a nastava se održava većim dijelom na raznim lokacijama u Rijeci te na Cresu (Palača Moise) i na terenu uz osiguran smještaj.

Svaka generacija polaznika Urbanih studija bavit će se konkretnom urbanom problematikom, suočavat će se sa stvarnim potrebama suvremenog grada i prostora te poželjnim i mogućim budućnostima na specifičnoj lokaciji.

Fantastična zona

Koncept „Fantastičnih zona“ raspoznaje specifičnosti povijesnog razvoja grada te ih prihvaća kao spontano nastale, pragmatične urbane sustave. Elementi grada koriste se kao građa za eksperimente s permutacijama, novim hibridizacijama, pojačavanjima urbanih performansa, a sve s ciljem stvaranja hipotetskih situacija.Prva generacija u akademskoj godini 2022./2023. obrađivat će temat „Žilavi Kampus: Fantastična zona“, odnosno teritorij Sveučilišnog Kampusa u Rijeci.

Više informacija možete dobiti putem e-pošte urbanstudies@deltalab.hr i na stranici https://deltalab.hr/urbani-studiji/.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme