svjetionik.scri.hr

OBAVIJEST: Objavljen je II. krug dodjele državnih STEM stipendija

Objavljen II. je krug dodjele državnih STEM stipendija, a rang-liste su dostupne na https://stemstipendije.mzo.hr/.           

Studenti AAI@EduHr elektroničkim identitetomimaju pristup mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr te jedinstvenom identifikacijskom oznakom provjeravaju mjesto na rang-listi (listi).

Za prihvaćanje državne STEM stipendije potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr do četvrtka, 25. siječnja 2024. godine, do 12 sati, označiti Izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, zatim prihvatiti Uvjete stipendiranja te upisati isključivo IBAN računa koji glasi na ime i prezime dobitnice/dobitnika STEM stipendije.

Studenti koji su na rang-listi (listi) u kvoti, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni elektroničkom poštom da su ostvarili pravo na državnu stipendiju.

NAPOMENA: Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti koji su se prijavili na Javni poziv, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje mjesto na rang-listi (listi) provjeriti u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr. Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja Ugovora.

Ako u navedenom roku student/ica ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju. Nadalje, ako student/ica odbija državnu STEM stipendiju, potrebno je u mrežnoj aplikaciji stemstipendije.mzo.hr označiti Ne prihvaćam stipendiju.

Liste i rang-liste izrađene su u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 70/2023.)

Napomena: lista studenata kojima visoka učilišta nisu pravodobno evidentirala podatke o prosjeku ocjena (ECTS bodova) i/ili prosjeku studija u STEM aplika

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme