svjetionik.scri.hr

OBAVIJEST: Stupio na snagu novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje

Stupio je na snagu novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje, a koji se može vidjeti na poveznici.

Danom stupanja na snagu navedenog Pravilnika prestaje važiti stari Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje koji je donesen 2019. godine.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme