svjetionik.scri.hr

PROJEKT EUROPE GOES LOCAL: Studentski centar u Rijeci primjer dobre prakse u radu s mladima

Studentski centar u Rijeci primjer je dobre prakse u radu s mladima a ovo vrijedno priznanje Centru je dodijelila Agencija za mobilnost i programe EU –e temeljem sudjelovanja u europskom susretu „Tailors of youth work“, koji je organiziran u okviru projekta “Europe Goes Local”.

“Tailors of youth work” održan je krajem rujna a sudionici ovog virtualnog susreta mogli su čuti što se i kako radi s mladima po pitanju organizacije slobodnog vremena u Studentskom centru Rijeka. Tada je predstavljena i anketa procjene potrebe studenata „Što želiš raditi u slobodno vrijeme?“ kao i koncept izrade Plana aktivnosti slobodnog vremena za pojedini semestar.

Ravnatelj Centra mr.sig. Dinko Jurjević rekao je da riječ o važnom priznanju za Centar, ali da je sve to zasluga Krune Topolskog, njihovog djelatnika koji je zadužen za organizaciju slobodnog vremena.

Kruno Topolski došao je u Centar prije godinu dana, nakon što je završio Zdravstvene studije te kao predsjednik Studentskog zbora u Rijeci već imao određena iskustva s mladima. Dodao je da je riječ o mladoj osobi koja je bliska studentima i koja je prepoznala njihove potrebe i želje.

Moram reći da sam izrazito ponosan i sretan da smo prepoznati kao primjer dobre prakse i da smo imali tu čast pokazati kolegama odnosno kolegicama iz drugih zemalja naš koncept organizacije slobodnog vremena. Sve to ne bi bilo moguće bez dobre suradnje unutar Studentskog centra Rijeka, potpore ravnatelja, suradnje s drugim organizacijama i naravno suradnje sa studentima odnosno studenticama. Ovo je samo potvrda da idemo u dobrom smjeru iako nas očekuje još puno posla. Najbitnije je da studenti/ce znaju i sve više prepoznaju da sam tu za njih, izjavio je Kruno Topolski.


“Europe Goes Local” (EGL) trenutno je jedan od najvećih europskih projekata u području rada s mladima (eng. youth work) kojim se želi pružiti podrška radu s mladima na lokalnoj razini. Ovaj projekt strateškog partnerstva punog naziva „EUROPE GOES LOCAL – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije.


Projekt okuplja 24 nacionalne agencije, Partnerstvo između Europske komisije i Vijeća Europe na polju mladih, Europski forum mladih i dvije mreže zadužene za područje rada s mladima: POYWE – Professional Open Youth Work Europe i InterCity Youth network. Projekt se temelji na nizu preporuka Vijeća ministara kao rezultata europske suradnje u području mladih te kao takav podržava provedbu istih.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme