svjetionik.scri.hr

RIJEČKO SVEUČILIŠTE: Krenuo natječaj za ostvarivanje prava za subvencije za privatni smještaj! Evo kako se prijaviti

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje NN 68/23 (dalje u tekstu: Pravilnik), Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024.: KLASA: 602-01/23-03/00076, URBROJ: 533-04-23-001 i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024.: KLASA: 602-01/23-03/00076, URBROJ: 533-04-23-0006 Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA, Radmile Matejčić 5, 51 000 Rijeka (dalje u tekstu: Studentski centar Rijeka), raspisuje

Natječaj za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje kod privatnih stanodavaca na području Rijeke u akademskoj godini 2023./2024.

Sve informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti putem e-maila: natjecaj@scri.hr te od srijede 25. listopada 2023. godine i na telefonski broj 099 492 5801 svaki radni dan od 09,00 do 11,00 sati.

Važno: rok za prijavu je do 15. studenoga.

Popis dokumenata:

 1. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje (NN 68/23) (.pdf)
 2. Natječaj za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje kod privatnih stanodavaca na području Rijeke u akademskoj godini 2023./2024. (.pdf)
 3. Pojašnjenja i dokumenti potrebni za ostvarivanje bodova (.pdf)
 4. E-molba

Studenti ispunjavaju jedan od sljedećih obrazaca, ovisno o vrsti studija i godini koja se upisala u akademskoj godini 2023./2024.:

 1. Obrazac C (.pdf)
 2. Obrazac D (.pdf)
 3. Obrazac E (.pdf)
 4. Obrazac F (.pdf)
 5. Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja (.pdf)
 6. Popis dokumenata (.pdf)
 7. Izjava o članovima obitelji koji nemaju OIB (.pdf)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme