svjetionik.scri.hr

ZDRAVSTVENA SKRB: Ambulanta na Kampusu za studente radi i preko ljeta, evo što je dobro znati

Ambulanta sveučilišne medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije na Kampusu ostaje otvorena za studente i preko ljeta, a u kojoj primarnu zdravstvenu skrb pruža liječnica školske medicine dr. sc. Marijana Turčić , uz podršku medicinske sestre Vesne Marić.  

Stoga radno vrijeme ambulante ostaje nepromijenjeno – ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7 do 15 sati (rad s pacijentima je od 8 do 12.30 sati), utorak i petak neparne datume od 7 do 15 sati (rad s pacijentima od 8 do 12.30), te utorak i petak parne datume od 12 do 20 sati (rad s pacijentima 13.30 do 17.30 sati).   

Preporučuje se prethodna najava na email: marijana.turcic@zjzpgz.hr ili na broj telefona 051/ 584 876.   

Ambulanta koja je otvorena preklani u prosincu – je jako dobro prihvaćena –  i već pruža skrb za oko 4.000 korisnika, saznajemo.   

Ovom prilikom donosimo par korisnih informacija vezano za organizaciju i program rada ambulante. 

dr.sc.Marijana Turčić i Vesna Marić, medicinska sestra.

Tko sve ima pravo na zdravstvenu skrb u ovom objektu?  

Ambulanta pruža zdravstvenu skrb za sve studente Sveučilišta u Rijeci, neovisno da li su u domskom ili privatnom smještaju.  

O kojim je uslugama riječ?  

U ambulanti se obavljaju sistematski pregledi na prvoj godini fakulteta, pregledi prije prijema u studentski dom, tu se studenti mogu cijepiti, prati studente sa zdravstvenim rizicima odnosno rizičnim ponašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja, obavlja namjenske preglede, tu je savjetovališni rad s mladima, sudjeluje u utvrđivanju programa za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture za one studente, koji imaju zdravstvene probleme.  

Što su to namjenski pregledi? 

Radi se o izdavanju raznih potvrda kao što su primjerice – potvrda za mirovanje studentskih obveza, za smještaj u jednokrevetnoj sobi u domu iz zdravstvenih razloga, za ostvarivanje prava na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita. Izdaje studentima potvrdu u slučaju bolesti, za pohađanje online nastave (period pandemije), kod promjene fakulteta i slično.  

Da li se navedene potvrde mogu dobiti i u ordinaciji opće prakse? 

Ne. U tome jest razlika studentske ambulante u odnosu na ordinaciju opće prakse. Treba spomenuti i to da studenti samim time što studiraju na Sveučilištu u Rijeci, automatski ostvaruju pravo na skrb u studentskoj ambulanti, a istovremeno ne trebaju niti sele karton od svoj lijećnika opće medicine. Dakle, studenti i dalje ostaju i u skrbi svog liječnika opće medicine kod kojeg se prate u svom mjestu prebivališta, a dok su u Rijeci, zdravstvenu skrb mogu ostvarivati u studentskoj ambulanti. Isto vrijedi i za psihijatrijsku te ginekološku skrb.  

S kojim se problemima korisnik još može javiti u ambulantu?  

Radi se o problemima kao što su – problemi s učenjem, prilagodba na fakultetu, reproduktivno zdravlje, psihički problemi, zlouporaba psihoaktivnih tvari, rad na prevenciji.  

Da li ambulanta izdaje uputnice za specijalističke preglede?  

Ambulanta izdaje sve potrebne uputnice za specijalistički pregled (bilo prvi pregled, bilo kontrole) i obradu, a po potrebi se odmah izvršava i naručivanje pacijenta na pregled. A u sklopu primarne zdravstvene skrbi ima svog psihijatra i ginekologa za koje nije potrebna uputnica već samo termin, odnosno detalji se dogovaraju uz prethodno kontaktiranje. 

Da li se nakon pregleda može dobiti recept za lijek?  

Ambulanta izdaje samo privatne recepte (kupnja lijekova uz plaćanje), ali savjetuje studente vezano za mogućnost kako ostvariti pravo na recept na teret HZZO-a. 

(foto i priprema: Lj. HLAČA)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme

error: Sadržaj je zaštićen !!