svjetionik.scri.hr

SJEDNICA SENATA: Odjel za biotehnologiju mijenja ime, usvojene smjernice za usklađivanje poslovnog i privatnog života

Na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci prihvaćeno je izvješće stručnog povjerenstva i time utvrđena opravdanost promjene naziva sastavnice. Odjel za biotehnologiju u Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova.

Ova ustanova nudi prijediplomski studij, diplomski studij i doktorski studij. Prijediplomski studij je Biotehnologija i istraživanje lijekova, diplomski studiji su Istraživanje i razvoj lijekova, Biotehnologija u medicini te Medicinska kemija, a doktorski je studij Medicinska kemija. Uz navedeno, novopečeni riječki Fakultet nudi i diplomski studij na engleskom Biotechnology for the Life Sciences.

Na Senatu su prihvaćene smjernice za usklađivanje poslovnog i privatnog života zaposlenih roditelja/skrbnika na Sveučilištu u Rijeci.

Njihov je cilj ukazati sastavnicama Sveučilišta u Rijeci na temeljna prava i ključne mjere o kojima treba voditi računa pri uređenju znanstveno/umjetničko-nastavnih te drugih radnih mjesta, a kako bi se pridonijelo ostvarenju načela rodne ravnopravnosti i ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

Posebno je naglašeno postizanje rodne ravnopravnosti i ravnoteže u nastavnim i drugim poslovnim obvezama roditelja/skrbnika, a koja se sukladno važećim propisima odnosi na fleksibilizaciju radnog vremena i uvjeta za roditelje/skrbnike, rad na daljinu i izdvojenom mjestu rada te dopuste za roditelje/skrbnike.

Senat je na sjednici upoznat i sa strateškim aktivnostima Studentskog centra Rijeka.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme