svjetionik.scri.hr

SN IVAN GORAN KOVAČIĆ: Održana vježba evakuacije i spašavanja, simuliran i saniran požar u studentskoj praonici

Nakon SN Trsat – održana je vježba evakuacije i spašavanja i u SN Ivan Goran Kovačić. Studentskom centru Rijeka važna je sigurnost kako studenata tako i djelatnika – stoga se ovakvi događaji organiziraju svake godine.

U vježbi su sudjelovali studenti spomenutog naselja, ali i studenti prve godine diplomskog studija smjer – zaštita na radu, a koji se provodi na Veleučilištu u Rijeci.

Studenti su došli u pratnji više predavačice prof. Kristine Dundović, te su raznim praktičnim pitanjima pokazali iznimnu zainteresiranost za ovo područje.

Vježba je uključivala – simulirani požar u studentskoj praonici u naselju, aktivaciju sustava za dojavu požara, obavještavanje interventnih službi te evakuaciju svih korisnika usluga i djelatnika u naselju.

-I ovog puta u vježbi su sudjelovali vatrogasci JVP Grada Rijeke, koji su sve nazočne upoznali – kako rukovati s vatrogasnim aparatom, kako se ponašati u slučaju požara, koliko je važno u takvim situacijama ne paničariti i slično. Sigurnost nam je važna, a Studentski centar Rijeka po tom pitanju dobro stoji jer do sada nismo imali nesreća, otkrio nam je Matija Leskovar, zamjenik rukovoditelja za tehničke poslove pri SCRI – u.

Ovaj događaj organizira se kako povodom Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja, tako i s ciljem da se ukaže da je svibanj u cijelosti zapravo posvećen zaštiti od požara. (ljiljana hlača)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme