svjetionik.scri.hr

STANDARD: Studentski centar Rijeka raspisao Javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na sportske, znanstvene i edukativne aktivnosti

Na službenim stranicama Studentskog centra Rijeka objavljen je javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima – https://www.scri.uniri.hr/student-servis/studentski-projekti.

Javni poziv je otvoren do 17.11.2023. godine.

Prijave je potrebno poslati preporučeno poštom na adresu iz Poziva s naznakom i elektronskim putem na mail adresu projekti@scri.hr.

Svi upiti vezano za ovaj natječaj mogu se postaviti na mail projekti@scri.hr ili na broj telefona 099/529 4293, ali najkasnije 5 dana prije isteka roka za dostavu prijava projekata.

Važno; financiraju se projekti koji pretpostavljaju provođenje aktivnosti ili projekata iz područja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

Slijedom objave ovog poziva u planu je organizirati uskoro radionicu za pisanje projekata, a termin će se definirati naknadno.

Radionicu će organizirati Studentski centar Rijeka, stoga prati naše digitalne platforme te se o tome informirajte na vrijeme.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme