svjetionik.scri.hr

STUDENTSKI KROV NAD GLAVOM: Sve što treba znati o cijeni smještaja i subvencijama

Smještaj u domu je i dalje aktualna tema, a pitanja se množe. Najviše nekako vezano za cijenu smještaja, ali i sam pojam subvencija.

Evo što je dobro znati:

Što je zapravo subvencija?

Subvencija označava sustavnu materijalnu potporu ili pomoć iz javnog proračuna ili nekog fonda. Ima subvencija za razna područja (zdravstvo, socijalna skrb, prijevoz učenika to jest studenata i slično), a u ovom slučaju radi se o smještaju.

Studenti odnosno studentice koje ostvare pravo na subvencionirano stanovanje subvenciju dobivaju od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Što je to subvencionirano stanovanje (subvencija MZO)?

Subvencionirano stanovanje je stanovanje studenata kojem Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove smještaja. Pritom student plaća subvencioniranu mjesečnu cijenu smještaja – do pune cijene sudjeluje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ostatak pokriva Studentski centar Rijeka.

Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja studentima koji nisu dobili dom dodijeljuje subvencije za privatni smještaj, a o čemu smo već pisali i čiji iznos s ovom akademskom godinom raste.

Kako se ostvaruje pravo na subvencionirano stanovanje i subvenciju MZO?

Pravo na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka student može ostvariti ostvarivanjem dovoljnog broja bodova na Natječaju za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova ili putem odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja može posebnim odlukama, neovisno o natječaju, dodijeliti mjesta kod pojedinog pružatelja usluge u Republici Hrvatskoj studentima u sklopu međunarodne razmjene i mobilnosti, studentske prakse te studentima, žrtvama tragičnih događaja većih razmjera (iznenadni gubitak obaju roditelja, iznenadni gubitak imovine ili pogoršanje imovinskoga statusa koje onemogućuje studentu redovito ispunjavanje obveza na studiju, prirodna nepogoda) i studentima prilikom izmjena uvjeta studiranja uz uvjet da dostave zamolbu s popratnom dokumentacijom kojom dokazuju svoj status.

Ministarstvo može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje, tijela državne uprave nadležnog za sport dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova studentima u redovitom statusu koji su sportaši od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj pružatelja usluge u natječajnome roku.

Što je to puna cijena smještaja?

To je cijena u koju su uključeni svi troškovi (rad, struja, voda, odvoz otpada, amortizacija).

Gdje se mogu pogledati cjenici za SN Trsat i SN IGK?

Cjenici su dostupni na našim službenim www.scri.uniri.hr stranicima – odnosno- ovdje.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme