svjetionik.scri.hr

SVEUČILIŠTE: Otvoreni natječaji za “UNIRI projekti mladih znanstvenika” te “UNIRI projekti iskusnih znanstvenika”

Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija raspisala je Natječaj za dodjelu potpora projektnim aktivnostima mladih znanstvenika na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2023./2024. – ”UNIRI projekti mladih znanstvenika 2023.” odnosno Natječaj za dodjelu potpora projektnim aktivnostima iskusnih znanstvenika na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2023./2024 .

UNIRI projekti mladih znanstvenika

Tekst Natječaja možete preuzeti OVDJE. Na Natječaj se, kao voditelji projekata, mogu prijaviti znanstvenici zaposleni na Sveučilištu u Rijeci odnosno njegovim sastavnicama koji su stekli doktorat znanosti najviše 4 godine prije roka za prijavu na Natječaj ili su nakon toga datuma zaposleni na Sveučilištu u Rijeci kao znanstvenici povratnici. Financiranje pojedinog projekta odobrit će se u iznosu do najviše 5.000,00 €. Ukupni iznos sredstava namjenski usmjerenih na poticanje razvoja znanstveno-istraživačkog rada, produktivnosti, osobnog razvoja te osamostaljivanja mladih znanstvenika na Sveučilištu u Rijeci je 175.000,00 €.

Prijave na Natječaj podnose se putem predviđenog mjesta na Share Point Portalu Sveučilišta 
https://spapp.uniri.hr/projekti/.

Prijave na Natječaj mogu se podnijeti od ponedjeljka, 18. rujna do petka, 27. listopada 2023.

Sustav za podnošenje prijava zatvara se u 24.00 sata posljednjeg dana roka za prijavu.

Sva pitanja u vezi Natječaja prijavitelji mogu uputiti Centru za znanost i umjetnost Sveučilišta u Rijeci na adresu elektroničke pošte: projektiUNIRI@uniri.hr.

Potrebni dokumenti:

UNIRI projekti iskusnih znanstvenika

Tekst Natječaja možete preuzeti OVDJE. Na Natječaj se, kao voditelji projekata, mogu prijaviti znanstvenici zaposleni na znanstveno-nastavnom radnom mjestu na Sveučilištu u Rijeci ili njegovim sastavnicama (ili professor emeritus Sveučilišta), koji su stekli doktorat znanosti najmanje 4 godine prije roka za prijavu na Natječaj te ispunjavaju uvjete za mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci. Financiranje pojedinog projekta bit će odobreno u iznosu do najviše 8.000,00 €. Ukupni iznos sredstava namjenski usmjerenih na poticanje razvoja znanstvenoistraživačkog rada na Sveučilištu u Rijeci je 825.000,00 €.

Prijave na Natječaj se podnose putem predviđenog mjesta na Share Point Portalu Sveučilišta 
https://spapp.uniri.hr/projekti/.

Prijave na Natječaj mogu se podnijeti od ponedjeljka, 18. rujna do petka, 27. listopada 2023.

Sustav za podnošenje prijava zatvara se u 24.00 sata posljednjeg dana roka za prijavu.

Sva pitanja vezana s Natječajem prijavitelji mogu uputiti Centru za znanost i umjetnost Sveučilišta u Rijeci na adresu elektroničke pošte: projektiUNIRI@uniri.hr.

Potrebni dokumenti:

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme