svjetionik.scri.hr

SVEUČILIŠTE U RIJECI: Zaključen prvi krug Erasmus natječaja

Sveučilište u Rijeci objavilo je rezultate – zaključke prvog kruga Erasmus Natječaja za kombiniranu (blended) mobilnost studenata u svrhu pohađanja Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs – BIP), a u okviru programa Erasmus+ u 2023./2025.

U razdoblju od 21.4.2023. do 21.8.2023. Sveučilište u Rijeci zaprimilo je devetnaest (19) prijava za studentsku mobilnost radi pohađanja Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs – BIP) na inozemnim ustanovama u akademskoj godini 2023./2025. Sve su prijave bile uredne te je studentima odobrena financijska potpora, a u prijavama dominiraju studenti Pravnog fakulteta u Rijeci i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Odluka – prvi krug natječaja

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:


https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/

Kontakt:
Centar za međunarodnu mobilnost
international@uniri.hr

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme