svjetionik.scri.hr

U TIJEKU PRIJAVE: Ured za studente s invaliditetom traži studente-asistente!

Ured za studente s invaliditetom traži studente i studentice za pružanje vršnjačke potpore studentima s invaliditetom na sastavnicama Sveučilištu u Rijeci tijekom ak. god. 2023./2024.

Uz STUDENTE-ASISTENTE studenti s invaliditetom mogu prevladati prepreke (organizacijske, prostorne, administrativne) koje objektivno postoje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Potpora STUDENATA-ASISTENATA može uključivati potporu pri kretanju, rješavanje administrativnih procedura te pomoć u praćenju nastave, učenju ili ispitima, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom. 

Posao studenta-asistenta plaćena je aktivnost, a sve informacije možete pronaći i u našem Vodiču za studente.

Detaljnije informacije kako postati STUDENT-ASISTENT nalaze se u pozivu, a za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu što prije, a najkasnije do 30. rujna.

U slučaju dodatnih pitanja i nejasnoća kontaktiraj putem e-maila uredssi@uniri.hr ili telefona 051/265-844.

Ured se veseli vašim prijavama!

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme