svjetionik.scri.hr

VIA INDUSTRIA: Preuzmi aplikaciju i upoznaj Rijeku i njenu povijest

Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci predstavlja mobilnu aplikaciju Via Industria koja donosi zanimljivosti gradskih tvorničkih ulica i zgrada, od sada i na Andriod i iOS platformama. 

Via Industria građanima i gostima nudi zanimljive priče na dlanu, mobitelu, s istraživačkim rutama riječkim ulicama, tvorničkim halama, lučkim pristaništima i neispričanim pričama koje prožimaju riječku povijest.

Luke, tvornice, brodogradilišta…

Svaka ruta nudi zasebnu priču i vodi do prve, najbliže točke odakle se kreće u obilazak odabrane rute, a zatim do svake sljedeće lokacije koju pobliže pojašnjava. Riječka povijest nudi nam se kroz luke, tvornice i brodogradilišta, ali i kroz sakrivene, malene radničke svjetove 18., 19. i 20. stoljeća.

Aplikacija je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku i uključuje šetnju po 8 ruta. Riječki san vodi do početka 20. stoljeća i nepreglednih kolona ljudi koji čekaju na ukrcaj na brod za Ameriku, a Putovi brodova, nafte i torpeda pozivaju na šetnju uz Rafineriju nafte, Tvornicu Torpedo i 3. maj. Ruta Od industrije do kulture završava u Art-kvartu Benčić, Mlinovi u igri skrivača dosežu do Žaklja i začetaka zajedničkog života Rječine i mlinova. Ružićeva ulica je Jedna ulica, s toliko povijesti, dok se Ukorak s kotačem prisjeća starih cesta Lujzijane i Karoline te prvih vlakova koji su pristizali u Rijeku. Neizostavne skladišne prostore opisuje ruta U kojem sam skladištu ostavio ključeve?, a neizostavna je i priča o riječkom torpedu u Lansirali smo ga!

Suvremeni alati

U suradnji s Centrom, na aplikaciji su radili bivši i sadašnji studenti riječkog Sveučilišta – na izradi same aplikacije za Android i iOS platforme, te na istraživanju i pisanju tekstova za aplikaciju. Fotografije je izradio Studio B, dok je za vizualni identitet zaslužan Degu design. Lekturu i prijevod odradila je Jana Kegalj.

Sveučilišni Centar za industrijsku baštinu već se desetu godinu bavi projektima znanstveno-istraživačkih aktivnosti u domeni kulturne baštine, jednim se dijelom usmjerivši na projekte digitalizacije kulturne i industrijske baštine. Tome govore do sad realizirani projekti Story of Krk, Riječka baština, Visit Krk, Heritage Omišalj te sada Via Industria, uvijek se vodeći idejom predstavljanja lokalne kutrurne baštine suvremenim alatima.

Aplikacija je dostupna na: https://apps.apple.com/hr/app/rijeka-heritage/id1635064597 i na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivanzubak.viaindustria.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme