svjetionik.scri.hr

ZAŠTITA STUDENATA I RADNIKA NA KAMPUSU: U Studentskom centru Rijeka održana vježba evakuacije i spašavanja

U organizaciji Službe integralne sigurnosti Studentskog centra Rijeka, a u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke i Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije na Kampusu – održana je vježba evakuacije i spašavanja.

Za Studentski centar Rijeka sigurnost je jako važna stvar, ovakve vježbe održavaju se svake godine, a djelatnici Centra upoznati su svojim obvezama, u slučaju nastanka rizične situacije.

Prema Zakonu o zaštiti na radu vježba evakuacije mora se održati jednom u dvije godine, a prema Zakonu o ugostiteljstvu jednom godišnje.

Vježba je uključivala – simulirani požar u dnevnom boravku paviljona 2 u SN Trsat, aktivaciju sustava za dojavu požara, obaviještavanje interventnih službi te evakuaciju svih korisnika usluga i djelatnika Centra.

Zatim je osmišljena i praktična vježba spašavanja dviju osoba, a time se provjerila spremnost koordinacije službi na objektima Studentskog centra Rijeka u kriznim situacijama.

-JVP Grada Rijeke pozdravlja brigu o studentima, korisnicima vaših objekata. Zadovoljni smo sa suradnjom koju imamo sa Studentskim centrom Rijeka. SCRI je rijedak primjerak koji na takav način vodi brigu o objektima, a u kontekstu protupožarne preventive. Na Kampusu nije bilo požara, i vjerujem da će tako i ostati, izjavio je Dario Gauš, zamjenik zapovjednika JVP Grada Rijeke.

Nakon uspješno provedene vježbe, riječki vatrogasci su sve prisutne studente i djelatnike upoznali i s načinom uporabe vatrogasnih aparata za gašenje požara.

– Studentski centar Rijeka kontinuirano podupire i ojačava standard studenata u okviru sigurnosti i preventivnih mjera zaštite od požara. Požar se ne smije dogoditi, prevencija nam je na prvom mjestu i moramo imati sve da se on na vrijeme ugasi. Posebno treba istaknuti dobru suradnju sa sudionicima JVP Grada Rijeke, JVP Vežica i Zavodom za hitnu medicinu PGŽ, rekao nam je Matija Leskovar, voditelj Službe integralne sigurnosti u SCRI -u.

(foto: Ivan Dominik Iličić)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme