svjetionik.scri.hr

AMBULANTA: Studenti riječkog Sveučilišta imaju osiguranu zdravstvenu skrb na Kampusu

Oni naši stariji korisnici znaju da imaju osiguranu zdravstvenu skrb na Kampusu, no ovu temu ponavljamo radi brucoša.

Dakle, u sklopu Kampusa radi i ambulanta sveučilišne medicine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Primarnu zdravstvenu skrb pruža liječnica školske medicine doc. dr. sc. Marijana Turčić , uz podršku medicinske sestre Vesne Marić.  

Radno vrijeme ambulante je ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 7 do 15 sati (rad s pacijentima je od 8 do 12.30 sati), utorak i petak neparne datume od 7 do 15 sati (rad s pacijentima od 8 do 12.30), te utorak i petak parne datume od 12 do 20 sati (rad s pacijentima 13.30 do 17.30 sati).  

No, obvezno je prethodno naručivanje putem telefona ili emaila.

Za naručivanje / informacije zvati na broj telefona 051/584-876

  • u prijepodnevnoj smjeni u vremenu od 11.30 do 12.30 sati
  • u poslijepodnevnoj smjeni u vremenu od 16.30 do 17.30 sati

ili poslati e-mail na; marijana.turcic@zzjzpgz.hr

Ovom prilikom donosimo par korisnih informacija vezano za organizaciju i program rada ambulante. 

Tko sve ima pravo na zdravstvenu skrb u ovom objektu?  

Znači, kao što je prethodno istaknuto – svi studenti riječkog Sveučilišta.

O kojim je uslugama riječ?  

U ambulanti se obavljaju sistematski pregledi na prvoj godini fakulteta, pregledi prije prijema u studentski dom, tu se studenti mogu cijepiti, prati studente sa zdravstvenim rizicima odnosno rizičnim ponašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja, obavlja namjenske preglede, tu je savjetovališni rad s mladima, sudjeluje u utvrđivanju programa za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture za one studente, koji imaju zdravstvene probleme.  

Što su to namjenski pregledi? 

Radi se o izdavanju raznih potvrda kao što su primjerice – potvrda za mirovanje studentskih obveza, za smještaj u jednokrevetnoj sobi u domu iz zdravstvenih razloga, za ostvarivanje prava na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita. Izdaje studentima potvrdu u slučaju bolesti, za pohađanje online nastave (period pandemije), kod promjene fakulteta i slično.  

Da li se navedene potvrde mogu dobiti i u ordinaciji opće prakse? 

Ne. U tome jest razlika studentske ambulante u odnosu na ordinaciju opće prakse. Treba spomenuti i to da studenti samim time što studiraju na Sveučilištu u Rijeci, automatski ostvaruju pravo na skrb u studentskoj ambulanti, a istovremeno ne trebaju niti sele karton od svoj liječnika opće medicine. Dakle, studenti i dalje ostaju i u skrbi svog liječnika opće medicine kod kojeg se prate u svom mjestu prebivališta, a dok su u Rijeci, zdravstvenu skrb mogu ostvarivati u studentskoj ambulanti. Isto vrijedi i za psihijatrijsku te ginekološku skrb. 

 

S kojim se problemima korisnik još može javiti u ambulantu?  

Radi se o problemima kao što su – problemi s učenjem, prilagodba na fakultetu, reproduktivno zdravlje, psihički problemi, zlouporaba psihoaktivnih tvari, rad na prevenciji.

Da li ambulanta izdaje uputnice za specijalističke preglede?  

Ambulanta izdaje sve potrebne uputnice za specijalistički pregled (bilo prvi pregled, bilo kontrole) i obradu, a po potrebi se odmah izvršava i naručivanje pacijenta na pregled. A u sklopu primarne zdravstvene skrbi ima svog psihijatra i ginekologa za koje nije potrebna uputnica već samo termin, odnosno detalji se dogovaraju uz prethodno kontaktiranje. 

Da li se nakon pregleda može dobiti recept za lijek?  

Ambulanta izdaje samo privatne recepte (kupnja lijekova uz plaćanje), ali savjetuje studente vezano za mogućnost kako ostvariti pravo na recept na teret HZZO-a. (foto i tekst: LJ. Hlača)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme