svjetionik.scri.hr

ANKETA: Istraživanje “COVID-19 i mentalno zdravlje”

Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka te suradnici iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo provode istraživanje na temu “COVID-19 i mentalno zdravlje”

Glavni cilj ovog istraživanja je ispitati učestalost i vrstu psihičkih smetnji kod osoba koje su preboljele bolest COVID-19 u RH u odnosu na zdrave ispitanike. Pojavnost psihičkih smetnji ispitat će se u odnosu na stupanj ugroze zdravlja, socio-ekonomske čimbenike te obilježja ličnosti.

– Želimo ispitati na koji način su se osobe nosile, suočavale sa samom bolešću odnosno stresom i poteškoćama koje prate pandemiju. Sudjelovanjem u ovom istraživanju ispitanik će doprinijeti boljem razumijevanju psiholoških posljedica bolesti i oporavka od ove bolesti te će doprinijeti ublažavanju posljedica pandemije te boljem upravljanju sličnim epidemijskim krizama u budućnosti, između ostaloga su istakli u Klinici.

Ovom prilikom pozivaju se zainteresirani da ispune anketu, a jedini je uvjet da se radi o osobama starijima od 18 godina.

Anketa se može ispuniti ovdje .

Odgovorna osoba za istraživanje je izv. prof. dr. sc. Ika Rončević Gržeta
( ika.roncevic.grzeta@uniri.hr )

Suradnici na istraživanju su:

-doc. dr. sc. Marina Letica Crepulja, dr.med. KBC Rijeka, Klinika za psihiajtriju,
v.d.pročelnica Zavoda za psihološku medicinu; Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
( marinalc@medri.uniri.hr )

-prof.dr.sc. Danijela Štimac Grbić, dr.med. specijalist javnog zdravstva, voditeljica Odjela za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, HZJZ danijela.stimac@hzjz.hr

-dr. sc. Bernard Kaić, prim. dr. med., voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, HZJZ
epidemiologija@hzjz.hr

-prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr.med., Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju,
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci; branko.kolaric@medri.uniri.hr

-dr. sc. Aleksandra Stevanović, dipl.psih. postdoktorant, Medicinski fakultet, Sveučilište u
Rijeci; KBC Rijeka, Klinika za psihijatriju, ( aleksandras@medri.uniri.hr )

(pripremila; LJ. H.)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme