svjetionik.scri.hr

ARCA 2021: Brončana medalja Građevinskom fakultetu za inovativna rješenja panelnih sustava zgrade

Građevinski fakultet u Rijeci osvojio je brončanu medalju za predstavljanje inovativnih rješenja kompozitnih zidnih i stropnih konstrukcijskih panela koji se razvijaju unutar projekta „Predgotovljene zgrade gotovo nulte energije proizvedene na industrijski način” financiranog iz EU strukturnih i investicijskih fondova i ZIP UNIRI projekta – “Istraživanje ponašanja komponenata kompozitnog panela s integriranom čeličnom jezgrom”, a kojeg financira Sveučilište u Rijeci.

Medalja je osvojena u okviru izložbe inovacija ARCA 2021. godine, a koja je održana u Zagrebu.

Povodom ovog uspjeha razgovarali smo sa šefom katedre za nosive konstrukcije pri spomenutom Fakultetu prof.dr.sc. Davorom Grandićem, dipl.ing.građ., koji sudjeluje u provedbi ovog projekta.

Što Vam znači ova nagrada?

Ovu nagradu smo osvojili s partnerskim tvrtkama Tehnoplast profili d.o.o. i Palijan d.o.o. Nagrada je potvrda da je predloženo inovativno rješenje prepoznalo i krovno hrvatsko inovatorsko udruženje Udruga inovatora Hrvatske, ali ono je i poticaj za daljnji rad na razvoju ovog proizvoda.

Po čemu se Vaši kompozitni zidni i stropni konstrukcijski paneli razlikuju od drugih?

Naši kompozitni zidni i stropni paneli koji čine zidove i stropove zgrade su ujedno i nosiva konstrukcija zgrade, za razliku od nekih drugih panela na tržištu koji su samo fasadna ovojnica i montiraju se na nosivu konstrukciju. Tvrtka Tehnoplast profili d.o.o. već 10-ak godina razvija koncept i tehnologiju građenja zgrada gotovo nulte energije koje se mogu proizvoditi na industrijski način. U tvornici se, poput automobila ili mobitela, na CNC strojevima proizvode čelične komponente za zidne i stropne panele. Zidni i stropni paneli sastoje se od nosive čelične konstrukcije od otvorenih tankostjenih čeličnih C profila koji su u središnjem dijelu panela, od obložnih ploča otpornih na požar te od ispune od polimerne pjene koja povezuje čeličnu konstrukciju i obložne ploče. Također, u tvornici se u panele ugrađuju prozori i vrata te sve instalacije. Na gradilište se dovoze gotovi paneli katne visine i transportabilne dužine 3 do 8 metara, te se u kratkom vremenu montiraju, odnosno međusobno povezuju u konstrukcijsku i funkcionalnu cjelinu zgrade.

Projektom je predviđeno zapošljavanje novih djelatnika sa svrhom jačanja ljudskih kapaciteta za provedbu projekta, kako na Građevinskom fakultetu u Rijeci tako i u dvije partnerske tvrtke. Na Fakultetu su zaposlena dva istraživača koji rade isključivo na navedenom projektu a ujedno su upisani i na doktorat kroz čija bi se istraživanja trebao dodatno unaprijediti proizvode koji se razvijaju u sklopu projekta.

Što možemo očekivati po završetku cijelog ovog projekta?

Realizacija projekta „Predgotovljene zgrade gotovo nulte energije proizvedene na industrijski način” će doprinijeti jačanju istraživačkih kapaciteta svih partnera uključenih u projekt, te će unaprijediti našu, već i prije uspješnu suradnju.

Projektom je predviđeno zapošljavanje novih djelatnika sa svrhom jačanja ljudskih kapaciteta za provedbu projekta, kako na Građevinskom fakultetu u Rijeci tako i u dvije partnerske tvrtke.

Na Fakultetu su zaposlena dva istraživača koji rade isključivo na navedenom projektu, a ujedno su upisani i na doktorat kroz čija bi se istraživanja trebao dodatno unaprijediti proizvode koji se razvijaju u sklopu projekta. Konkretan rezultat istraživanja i razvoja u sklopu navedenog projekta bit će proračunski model otpornosti kompozitnih panela opterećenih na savijanje i poprečnu silu, te otpornosti priključka stropni panel – zidni panel opterećenih na poprečnu silu. Rezultati ovih istraživanja predstavljaju novi iskorak u metodologiji proračuna ovakvih sustava jer za takve proračune ne postoje normirana rješenja i postupci. Provedbom IRI projekta Tehnoplast profili d.o.o. u suradnji s Građevinskim fakultetom te Palijan d.o.o. dovršit će razvoj novog tehnološkog rješenja.

Uz to, želja je vodećeg partnera, tvrtke Tehnoplast profili d.o.o., da djelatnike koji su trenutno zaposleni na projektu, a koji će kroz sudjelovanje na njemu i doktorsko istraživanje steći bogata znanja i istraživačke kompetencije, u budućnosti zaposli u svojoj tvrtki kao pokretače istraživanja i razvoja novih proizvoda.

Prednosti kod izgradnje su sljedeće: cijelu građevinu izvodi jedan izvođač koji proizvodi sve dijelove zgrade, što znači da je neovisan o partnerima ili podizvođačima, izvođač izrađuje jedan radionički nacrt u jednom BIM modelu prema kojem se tvornički izrađuju svi dijelovi zgrade, čime se smanjuje mogućnost pogreške u proizvodnji, zidni i stropni sklopovi se proizvode do 100 posto gotovosti u tvornici uz nadzor i kontrolu kvalitete čime se osigurava iznimna preciznost proizvodnje te montaže na gradilištu, dugotrajnost, udobnost i sigurnost zgrade u korištenju

Zapravo se radi o novim mogućnostima za građevinarstvo odnosno projektiranje?

Zgrade projektirane i izgrađene na prethodno opisani način imaju povoljan omjer neto i bruto površine, veliku otpornost na potres jer je masa zgrade zbog upotrebe laganih materijala i novih tehnologija manja i do 10 puta u odnosu na klasičnu gradnju. Moguća je izvedivost svih arhitektonskih formi i svakog dizajna interijera i eksterijera, a moguće je zadovoljiti i zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.

Prednosti kod izgradnje su sljedeće: cijelu građevinu izvodi jedan izvođač koji proizvodi sve dijelove zgrade, što znači da je neovisan o partnerima ili podizvođačima, izvođač izrađuje jedan radionički nacrt u jednom BIM modelu prema kojem se tvornički izrađuju svi dijelovi zgrade, čime se smanjuje mogućnost pogreške u proizvodnji, zidni i stropni sklopovi se proizvode do 100 posto gotovosti u tvornici uz nadzor i kontrolu kvalitete čime se osigurava iznimna preciznost proizvodnje te montaže na gradilištu, dugotrajnost, udobnost i sigurnost zgrade u korištenju.

Radi li se tu i o nekom obliku održive gradnje?

Izgradnjom ovakvih zgrada doprinosi se održivosti i očuvanju okoliša: cijeli postupak građenja je suh, svaka zgrada može se demontirati i preseliti na drugu lokaciju, a svi materijali se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti. Uz to, ovakav način izgradnje ima povoljan odnos cijene i kvalitete koji se postiže korištenjem istih elemenata, tj. repetitivnošću pojedinih dijelova ili konstrukcijskih cjelina što povoljno utječe na ukupnu investiciju.

Zgrade projektirane i izgrađene na prethodno opisani način imaju povoljan omjer neto i bruto površine, veliku otpornost na potres jer je masa zgrade zbog upotrebe laganih materijala i novih tehnologija manja je i do 10 puta u odnosu na klasičnu gradnju. Moguća je izvedivost svih arhitektonskih formi i svakog dizajna interijera i eksterijera a moguće je zadovoljiti i zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije.

U ovom kontekstu spominju se i tzv. predgotovljene zgrade nulte energije. O kakvim je konstrukcijama riječ?

Govorimo o zgradama gotovo nulte energije, što znači da su to zgrade sa izuzetno kvalitetnom toplinskom izolacijom te tehnološki kvalitetno izvedenim svim detaljima pogotovo na spojevima prozora i vrata sa zidovima tako da je gubitak energije sveden na minimum. Predgotovljene zgrade zato što se proces građenja odvija 90 posto u tvornici a smo 10 posto na gradilištu. Tvrtka Tehnoplast profili d.o.o. već nekoliko godina gradi zgrade na sličan način s omjerom 70 posto u tvornici, a 30 posto na gradilištu.

Je li njihova namjena isključivo gospodarska ili?

Ovom tehnologijom moguće je graditi zapravo zgrade raznih namjena kao što su obiteljske kuće, stambene zgrade, vrtići, škole, hoteli i zgrade za druge namjene kao što su npr. poslovne zgrade, skladišta, proizvodni pogoni i slično.

Planovi za dalje?

Tvrtka Tehnoplast profili d.o.o. planira povećanje kapaciteta u proizvodnji i u projektiranju, te u suradnji s partnerima Palijan d.o.o. i Građevinskim fakultetom u Rijeci nastavak istraživanja na poboljšanju proizvoda u smislu razvoja, unaprjeđenja i optimizacije konstrukcijskih sklopova od kojih se zgrada sastoji. (razgovor: Lj. HLAČA; foto: privatna zbirka).

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme