svjetionik.scri.hr

DUGA TRADICIJA: Sveučilišna knjižnica Rijeka slavi 395 rođendan!

Sveučilišna knjižnica Rijeka, sastavnica riječkog Sveučilišta, najstarija je obrazovna i kulturna ustanova u gradu Rijeci koja u studenome obilježava 395. godišnjicu postojanja!

Počeci njezina djelovanja vezani su uz isusovački red, koji je 23. studenoga 1627. godine u Rijeci osnovao kolegij i gimnaziju, u čijem je sastavu bila i knjižnica.

Knjižnica je u Rijeci djelovala daljnjih 146 godina, a od 1633. godine dobiva karakter visokoškolske knjižnice, budući da isusovačka škola filozofije i moralne teologije te godine dobiva određena prava europskih sveučilišta.

Bogati fundus

Danas Sveučilišna knjižnica Rijeka čuva oko 1.300 knjiga riječkog kolegija, što je izuzetna rijetkost, budući da su nakon ukinuća isusovačkog reda 1773. godine isusovačke knjižnice preseljavane iz mjesta u kojima su djelovale, a njihovi su se dijelovi spajali s fondovima drugih knjižnica.

Ove su knjige temelj knjižničnog fonda današnje Sveučilišne knjižnice. U zbirci knjiga riječkog isusovačkog kolegija najstariji pronađeni rukopisni zapis je iz 1627. godine. Knjižnica će se obogaćivati novim naslovima za obrazovne i pastoralne potrebe sve do ukinuća reda 1773., o čemu svjedoči ekslibris iz 1772. godine.

Sama zbirka predstavlja ogromno materijalno i kulturno bogatstvo, a knjige u ovoj zbirci svjedoče o povijesti Rijeke i njezinog visokog obrazovanja. Svjetski kulturni značaj daje joj činjenica da sadrži 14 naslova inkunabula (tiskane knjige izdane od 1455. do 1500. godine) i 145 naslova knjiga 16. stoljeća koje po svjetskim standardima predstavljaju elitni dio kategorije „stara i rijetka knjiga“, koja obuhvaća sve tiskane knjige izdane do početka 19. stoljeća. 

Popust za izdanja

Povodom ove značajne obljetnice, Sveučilišna knjižnica Rijeka do kraja ovog tjedna odobrava 60 posto popusta na svoja izdanja. Izdanja se mogu nabaviti po popularnim cijenama u prostoru knjižnice ili online – putem narudžbenice.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme