svjetionik.scri.hr

UNIRI: Sveučilište objavilo privremenu rang listu znanstvenih projekata

Sveučilište u Rijeci objavilo je privremenu rang listu projekata koji su pristigli u okviru natječaja Uniri – Projekti mladih znanstvenika 2022. godine, a koji su predviđeni za financiranje.

– Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora Povjerenstvu za prigovore na privremene rezultate natječaja u roku od pet (5) radnih dana, nakon čega će se objaviti konačna lista rezultata, stoji na službenoj stranici riječkog Sveučilišta.

Financiranje projekata podijeljeno je u nekoliko područja: područje prirodnih znanosti, zatim područje biomedicine i zdravstva te biotehničkih znanosti, zatim su tu tehničke znanosti, društvene znanosti i za kraj humanističke znanosti.

Najniži iznos koji se dodjeljuje po projektu je oko 6.000 kuna, a najviši 40.000 kuna.

Lista je dostupna i ovdje: Privremena rang-lista projekata predviđenih za financiranje

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme