svjetionik.scri.hr

EDUKACIJA: Održana radionica pisanja projekata

Održali smo radionicu pisanja projekata, koju su vodili i osmislili naši radnici Kruno Topolski i Marta Slavuj.

Smatramo da je danas jako važno imati znanja i vještine u pisanju projektne dokumentacije, a posebice ako se ona po prvi put piše te prijavljuje.

Zainteresiranost za edukaciju je bila velika, a SCRI je sve organizirao temeljem inicijative studenata odnosno studentica koji su prošle godine prijavljivali svoje “ideje”, a sve povodom otvorenog Javnog poziva za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima.

Sudionici i sudionice radionice

Više o mogućnostima ovog natječaja – provjerite na našim službenim stranicama ovdje ili na portalu ovdje.

Radionica je predviđala grupni rad – na način da je svaka grupa studenata na temelju ideje – koja se u tom trenutku razradila: morala istu i prezentirati ali kroz stavke prijavnog obrasca SCRI -a.

Na kraju svake prezentacije voditelji radionice su davali svoje sugestije i komentare na prijedloge, s posebnim osvrtom na pisanje istoga u prijavnom obrascu Javnog poziva.

Grupni rad – od ideje pa do troškovnika

Inače, prijavni obrazac SCRI -a je samo jedan od dokumenata koji se prilaže kod prijave, a u okviru spomenutog javnog natječaja.

Na susretu je poseban fokus bio usmjeren i na troškovnik te financije. Nije jednostavno napraviti održiv projekt i prikupiti barem dvije ponude za svaku pojedinu stavku u proračunu.

Proračun projekta mora biti vezan za projektne aktivnosti te se u idealnoj situaciji razrađuje istovremeno s njegovim aktivnostima. Izrada proračuna je zahtjevna aktivnost, no nužna. Pritom treba obratiti pažnju da se s navedenim troškovima ne pretjeruje te da oni budu realni u iznosima i količini.

-Stekla sam općenita znanja i postupak prijavljivanja – sada znam što je važno. Konkretni i konstruktivni savjeti. Interaktivni rad s kolegama. Opuštena i otvorena atmosfera -bile su neke od impresije sudionika. (lj.h.)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme