svjetionik.scri.hr

Erasmus mobilnost stranog dolaznog osoblja iz tvrtki

Sveučilište u Rijeci u okviru Erasmus projekta 2022-1-HR01-KA131-HED-000051706 financira mobilnost dolaznog inozemnog osoblja iz tvrtki / organizacija koje nisu nositelji Erasmus chartera, a u svrhu održavanja nastave na Sveučilište u Rijeci.


Dolazno osoblje može biti zaposleno u bilo kojoj privatnoj ili javnoj tvrtki / instituciji / organizaciji koja se nalazi u bilo kojoj zemlji svijeta (osim Hrvatske), a koja nije nositeljica ECHE povelje (Erasmus Charter for Higher Education).

Mobilnost se organizira na način da sastavnica Sveučilišta koja želi ugostiti strano osoblje u svrhu održavanja nastave upućuje inozemnom osoblju pozivno pismo te s osobom sklapa ugovor o održavanju nastave (Staff Mobility Agreement for Teaching).


Osoba se prijavljuje Centru za međunarodnu mobilnost Sveučilišta u Rijeci.

Uz ispunjeni prijavni obrazac (Application form – incoming staff from enterprises), osoba prilaže potpisani ugovor o održavanju nastave (Staff Mobility Agreement for Teaching), pozivno pismo koje je izdala sastavnica Sveučilišta, potvrdu o radnom odnosu (Employment status certificate) te životopis.

Trajanje mobilnosti: 1-10 dana, ne financiraju se dani puta. Mobilnost se može ostvariti u razdoblju od 1.6.2022. to 30.7.2024.

Dnevni iznos financijske potpore za Hrvatsku iznosi 112 eura, a putni troškovi se obračunavaju u fiksnom iznosu, a prema Distance bandu / Distance kalkulatoru određenom od strane Europske komisije.

Instructions for Incoming Staff from Enterprises

Sve je objavljeno i na engleskim mrežnim stranicama Sveučilišta:
https://uniri.hr/en/about-university/international-relations-and-erasmus/staff-mobility/

Kontakt:
Centar za međunarodnu mobilnost
international@uniri.hr

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme