svjetionik.scri.hr

SVEUČILIŠTE U RIJECI: Objavljeni dobitnici stipendije Fonda “Aleksandar Abramov” u 2022./2023.

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci, a nakon provedenog natječajnog postupka, utvrđivanja privremene i konačne liste, objavljeni su rezultati stipendije Fonda “Aleksandar Abramov” u 2022./2023. ak. god..

Iznos stipendije je 1.350 eura odnosno 1.000 eura.

Popis je dostupan ovdje.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme