svjetionik.scri.hr

ERASMUS NATJEČAJI: U tijeku natječaj za mobilnost studenata i za studijski boravak

U tijeku su dva natječaja Sveučilišta u Rijeci.

Radi se o Erasmus natječajima: jedan natječaj se odnosi na mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse u 2022./2024. u okviru programa Erasmus u svim trećim zemljama koje nisu pridružene programu, a drugi se odnosi na natječaj za studijski boravak studenata.

MOBILNOST STUDENATA

Broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Rijeci dodijeliti za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse ovisi o raspoloživosti sredstava. Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

Mobilnost se može ostvariti u nepridruženim zemljama cijelog svijeta (regije 1 – 14) te mora biti ostvarena u razdoblju od 15. veljače 2023. do 30. srpnja 2024. Popis regija 1-14 nalazi se na kraju natječaja.

Najkraće trajanje standardne (fizičke) studentske mobilnosti je 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci.

U dogovoru s inozemnom institucijom, studenti preddiplomskog i diplomskog studija mogu ostvariti i tzv. blended mobilnost – kratkoročnu fizičku mobilnost u trajanju od 5-30 dana uz obveznu virtualnu mobilnost prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti.

Regije 1-14

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

STUDIJSKI BORAVAK

Ovaj Erasmus program omogućava studentima da dio studijskih obaveza na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Sveučilište u Rijeci ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za akademsku godinu 2023./2024. (popis partnerskih visokoškolskih ustanova objavljen je uz tekst Natječaja).

Najkraće trajanje dugoročne fizičke studentske mobilnosti je 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci.

Studenti mogu ukoliko inozemna institucija nudi takvu opciju, ostvariti kombiniranu (blended) mobilnosti koja uključuje fizičku mobilnost u trajanju od 5-30 dana uz obveznu virtualnu komponentu. Doktorandi mogu ostvariti kratkoročnu fizičku mobilnost u trajanju od 5-30 dana bez obvezne virtualne komponente. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. lipnja 2023. do 30. srpnja 2024.

Student može dobiti Erasmus financijsku potporu za mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija, neovisno o broju i vrsti mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) i Erasmus Mundusu također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija.

Sukladno preporuci Agencije za mobilnost i programe EU, studenti mogu dobiti dodatnu financijsku potporu od 250 EUR mjesečno ako pripadaju nekoj od ranjivih skupina studenata, ukoliko u okviru natječaja zatraže dodatnu potporu te prilože dokaznu dokumentaciju. Dodatnu potporu mogu tražiti studenti slabijeg socioekonomskog statusa, izbjeglice i tražitelji azila, studenti s potporom za uključivanje (posebne
potrebe), studenti čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja, studentice u tehničkom, studenti u humanističkom području, stariji studenti, studenti s djecom, studenti djeca hrvatskih branitelja, studenti pripadnici romske manjine, studenti iz alternativne skrbi te studenti beskućnici i oni koji se nalaze u riziku od beskućništva.

Rok za prijavu studenata za studijski boravak je 4. travnja 2023.

Nadalje, Sveučilište ima trajno otvorene Erasmus natječaje:
• Erasmus Natječaj za mobilnost osoblja
• Erasmus Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse
• Erasmus Natječaj za mobilnost studenata u svrhu pohađanja Erasmus+ Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs – BIP) u 2022./2024.

Detaljnije o otvorenim natječajima

Centar za međunarodnu mobilnost održavat će Erasmus info dane (prezentacije, info štandove) u suradnji sa sastavnicama Sveučilišta. Na mrežnim stranicama sastavnica objavljivat će se termini održavanja info dana.

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/

Kontakt:
Centar za međunarodnu mobilnost
international@uniri.hr

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme