svjetionik.scri.hr

FOCI PROJECT: Finalni webinar o pilotiranju europskih diploma

Europska komisija objavila je nacrt za buduću Europsku diplomu koji uključuje plan implementacije ovoga koncepta i realizaciju mogućnosti dodjele Europske diplome od strane europskih sveučilišta, odnosno mogućnost ostvarivanja prava na ovakvu diplomu od strane studenata združenih studija.

FOCI projekt, kojeg u sklopu YUFE alijanse koordinira Sveučilište u Rijeci, proteklih je godinu dana radio na pilotiranju i testiranju ovog koncepta i njegovih različitih elemenata: implikacija za zakonske i regulatorne okvire država članica EU, kriterija za dodjelu Europske diplome, te budućeg strukturnog okvira neophodnog za održivost inicijative.

Budući da se FOCI projekt bliži svome kraju, ovime vas pozivamo da nam se pridružite na završnom webinaru u petak 19. travnja (13:00 – 15:00 CET). U sklopu ovoga događaja, predstavnici Europske komisije će detaljnije pojasniti plan za realizaciju Europskih diploma, te će se predstaviti glavni rezultati FOCI projekta.

Program webinara nalazi se ovdje, a registracija se može napraviti putem sljedeće poveznice.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme