svjetionik.scri.hr

GREET&MEET NA FILOZOFSKOM: Studenti psihologije, pedagogije i anglistike najlakše do posla

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci održao se Meet & GreetDan stručne prakse, karijera i volontiranja.

Na Meet & Greet -u tvrtke, udruge, ustanove u kulturi i obrazovne institucije predstavile su svoj rad studentima te su mogle odabrati potencijalne zaposlenike ili volontere. S druge strane, studenti Filozofskoga fakulteta mogli su se izravno predstaviti budućim poslodavcima, upoznati s mogućnostima obavljanja stručne prakse i volontiranja te se pri tome informirati o trendovima i potrebama tržišta rada.

– Ovo je drugi puta da organiziramo jedan ovakav događaj, stoga možemo reći da se radi kontinuiranoj aktivnosti koja se provodi u okviru našeg projekta PerPeTuUm aGile, a koji se odnosi na formuliranje i unapređivanje odnosno razvoj stručne prakse u sklopu Fakulteta, izjavio je dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović. Ovim projektom obuhvaćamo zapravo programe našeg Fakulteta – a radi se o talijanistici, germanistici, zatim tu je povijest odnosno povijest umjetnosti. No, ideja je da se svi indikatori spomenutog programa prenesu i na ostale naše programe, rekao je dekan.

Dodajući da je od ove godine manifestacija bolje formulirana već samim nazivom, a želja je Fakulteta da događaji poput ovog utječu na skraćivanje perioda do pronalaska prvog posla nakon završetka studija, te da se studenti osposobe u onim kompetencijama za koje poslodavci procjenjuju da su aktualne s obzirom na trenutni društveno – politički kontekst.

-Postoji potražnja za cijelim repertoarom zanimanja koje nudi Filozofski fakultet kroz svoje studijske programe. Ured za akademsku podršku i Ured za karijere prate izvještaje sa Zavoda za zapošljavanje, a oni ukazuju da se najbolje zapošljavaju studenti koji završavaju studije psihologije, pedagogije, anglistike – ali vlada sve veći interes za studente koji završavaju kroatistiku i povijest. Treba težiti osuvremenjivanju i razvoju studijskih programa i njihove primjenjivosti na tržištu rada. Radi se o komplementarnim područjima, koji mogu biti korisni kako za razvoj profesija, tako i za razvoj javnog i realnog sektora, zaključio je dalje dekan izv. prof. dr. sc. Mijatović.

Meet & Greet  održava se u okviru projekta Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile), financiranog bespovratnim sredstvima u sklopu natječaja Europskih socijalnih fondova (ESF) te Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Na Greet&Mettu sudjelovali su:

Grad Rijeka, Liburnia Riviera Hoteli d. d., Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Assist Digital, Electus DGS d. o. o., agencija za zapošljavanje, Try Theatre, riječka škola glume na engleskom jeziku, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Karlovac, Distune Promotion, Škola Helen Doron, Društvo za istraživanje i potporu DIP, Škola stranih jezika Linguae, Centar Sophia d. o. o – Škola brzog čitanja i mudrog učenja, Pula, Udruga Portić, Udruga Spirit, Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci, Planinarsko društvo Kamenjak, Udruga za neformalno kulturno-umjetničko obrazovanje VMB, Udruga DIRA, Društvo „Naša djeca” Opatija, Osnovna škola „Dolac”, Dom mladih Rijeka, Udruga UZOR, Udruga Srce, Ured za akademsku podršku FFRI, Ured za karijere FFRI.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme