svjetionik.scri.hr

INVESTICIJE: Kampus u radovima, raskopan dobar dio Ulice Vjekoslava Dukića

I dalje traje poseban režim prometovanja na području Kampusa, radi investicija Grada Rijeke odnosno KD Energo, a radi se o rekonstrukciji raskrižja dviju ulica – Ulice Tome Strižića i Ulice Vjekoslava Dukića odnosno postavljanju infrasturkture kroz projekt Obnova toplinarstva Grada Rijeke.

Radovi dobro napreduju i sada se izvode na kraju Ulice Vjekoslava Dukića, a zbog zahvata Ulicom se vozi samo po jednoj traci.

Nakon ove ulice radovi će se preseliti u Ulicu Radmile Matejčić, cijelom svojom dužinom odnosno kopat će se sve do Građevinskog fakulteta.

Kada je riječ o radovima treba spomenuti investiciju koja je gotova, a radi se o popločenju dijela ispred zgrade Sveučilišnih odjela.

Kampus je u radovima, dijelom radi razvojnih zahvata, ali dijelom i zbog novog ruha sveučilišnog područja. (lj.h.)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme