svjetionik.scri.hr

JESTE LI UPALI?: Objavljeni rezultati natječaja za studentski smještaj SCRI-a u naseljima Trsat i IGK-a

Izašli su privremeni rezultati natječaja za studentski smještaj u studentskim naseljima Trsat i Ivan Goran Kovačić Studentskog centra Rijeka. Otvoren i rok za prigovore nakon čega će se znati i konačan raspored studenata.

Rok za prigovore je 8 (osam) dana od dana objavljivanja privremene rang – liste. Studenti pismeni prigovor mogu podnijeti Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Rijeka.

Prigovori se dostavljaju isključivo preporučeno poštom i to na adresu:

STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

„Povjerenstvo za rješavanje prigovora“

Radmile Matejčić 5,

51000 RIJEKA

s naznakom „PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA

VAŽNA NAPOMENA: Rok za podnošenje prigovora NIJE produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko student smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja poslane dokumentacije.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang-listu.

Odluka o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata biti će dostavljena poštom na adresu navedenu u prigovoru.

Ovim putem obavještavamo studente da će se raspored studenata po naseljima objaviti nakon objave konačne rang liste. Studentski centar Rijeka će samostalno odrediti raspored studenata po studentskim naseljima. Napominjemo da postoji mogućnost da će, sukladno članku 25. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, studenti čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 % proračunske osnovice, bit raspoređeni u Studentsko naselje Trsat.

Nadalje, jednokrevetne sobe u Studentskom naselju „Ivan Goran Kovačić” raspodjeljuju se studentima prema kriterijima za raspodjelu jednokrevetnih soba koje odlukom utvrđuje Studentski centar Rijeka.

S obzirom da se radi o privremenoj rang listi, upozoravamo studente da postoji mogućnost da nakon proteka roka za prigovore odnosno nakon kreiranja konačne rang liste, padnu „ispod crte“ iako su trenutno „iznad crte“.

Konačna rang lista objaviti će se krajem kolovoza.

Prilozi:

–          Studenti koji nisu ostvarili pravo (.pdf)

–          Studenti koji su ostvarili pravo na studentski dom (.pdf)

–          Studenti koji su ostvarili pravo na učenički dom (.pdf)

–          Izvještaj prosjeka po učilištima (.pdf)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme