svjetionik.scri.hr

MEĐUNARODNA SURADNJA: Rektorica Prijić Samaržija nova je predsjednica Rektorskog foruma jugoistočne Europe

U sklopu obilježavanja 50. obljetnice osnutka Sveučilišta u Rijeci na Rektoratu Sveučilišta tijekom ponedjeljka i utorka, 4. i 5. rujna 2023. održan je 7. Rektorski forum jugoistočne Europe i zapadnog Balkana. Rektorski forum okuplja sveučilišta iz regije, a posvećen je unaprjeđenju suradnje među sveučilištima i jačanju glasa akademskih institucija u ovom dijelu Europe.

To je jedna od inicijativa koja su proizašle iz Berlinskog procesa, ideje za bolju integraciju jugoistočne Europe. Rektorski forum posvećen je promicanju europskih politika u znanosti i visokom obrazovanju, razmjeni dobrih praksi, jačanju suradnje na zajedničkim projektima.

Sedmi po redu Rektorski forum održan je kao dvodnevna konferencija posvećena sadašnjim izazovima s kojima se jugoistočna Europa suočava, a ugostio je više od 70 predstavnika sveučilišta iz regije, uključujući rektore, prorektore i izaslanike sveučilišta.

Nakon što je Forumom dvije uzastopne godine predsjedalo Sveučilište u Beogradu, za novu predsjednicu Foruma jednoglasno je izabrana rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, čiji mandat počinje s prvim danom listopada 2023.

Više o forumu dostupno je ovdje.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme