svjetionik.scri.hr

MINISTARSTVO ZNANOSTI: Objavljen iznos subvencija i kvota za stanovanje u domu, pokrivaju se troškovi studentima čiji su domovi stradali u potresu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u potpunosti će snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima u akademskoj godini 2023./2024. studentima:

– koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023. /2024.

– koji imaju prebivalište na području općina i gradova Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke županije

– koji mogu studentskom centru ili učeničkom domu dokazati da su im nekretnine na adresi njihovog prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

U akademskoj godini 2023./2024. godini subvencija za subvencionirano stanovanje u studentskom domu i učeničkom domu iznosit će 25,54 eura / 200 kuna mjesečno, a kod privatnog stanodavca iznosi 60 eura / 452,60 kuna mjesečno.

Za Rijeku (kao mjestu studija) Ministarstvo znanosti je definiralo ove kvote:

-kvota za smještaj u studentskom domu Rijeka – 1.250

-kvota za smještaj prema posebnim odlukama – 40

-kvota za smještaj u slobodnim kapacitetima učeničkih domova iznosi – 150

-kvota za smještaj kod privatnog stanodavca iznosi – 300

Više informacija o dokumentima koje će studenti trebati dostaviti te rokovima dostave za ostvarenje navedenih subvencija bit će objavljeno naknadno na službenim stranicama Studentskog centra Rijeka.

Odluka Ministarstva je dostupna i ovdje.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme