svjetionik.scri.hr

TRI ODLUKE: Grad Rijeka mijenja uvjete stipendiranja učenika i studenata, savjetovanje otvoreno do kraja kolovoza

Grad Rijeka otvorio je javna savjetovanja o tri odluke koje se tiču stipendiranja učenika i studenata i to onih koji se natječu za stipendije po socijalnim kriterijima i onih koji se natječu po kriteriju darovitosti te o stipendijama za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

U savjetovanja o navedenim odlukama građani se mogu uključiti do 31. kolovoza na stranicama E-konzultacija putem sljedećih linkova:

Zainteresiranu javnost pozvanu na uključivanje u ova savjetovanja čine učenici, studenti te njihovi roditelji kao i djelatnici ustanova koje imaju potrebu za zapošljavanjem kadra koji se smatra deficitarnim.

U glavnini, novim se odlukama, odnosno izmjenama odluka, djelomično ublažavaju kriteriji stipendiranja i to kriteriji vezani uz prebivalište, ECTS bodove i ograničenja vezena uz primanje stipendija uz drugih izvora, odnosno mijenja se rok za objavu natječaja za stipendije.

U kontekstu prebivališta novim odredbama odluka predlaže se ublažavanje uvjeta za pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije, na način da je sada dovoljan uvjet da učenik/student ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno predlaže se odustajanje od uvjeta da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja.

Vezano uz ECTS bodove, predlaže se smanjivanje potrebnog broja ECTS bodova s 55 na 50.

Također, mijenja se uvjet pod kojim učenici srednjih škola i studenti ne mogu u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju. Ovaj se uvjet mijenja na način da učenik/student ne može primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

I konačno, povezano s navedenim, mogućnost produženja roka u kojem se objavljuje javni natječaj na temelju kojeg se dodjeljuju gradske stipendije (do kraja kalendarske godine), s intencijom da se utvrdi koji su učenici/studenti postali korisnici drugih stipendija koje se financiraju iz javnih izvora (županijskih, državnih), kako ne bi došlo do upražnjenih mjesta, točnije neutrošenih sredstava rezerviranih u gradskom proračunu za tu namjenu.

Također, uz navedene bitnije izmjene u odlukama, mijenjaju se i usklađuju i neki manje bitni dijelovi.

Na stranicama E-konzultacija nalaze se detaljnija objašnjenja svake od navedene tri odluke te Grad Rijeka poziva zainteresiranu javnost da se uključi u objavljena Savjetovanja svojim komentarima i prijedlozima.

Sva tri Savjetovanja ostaju otvorena do 31. kolovoza 2023. nakon čega se primjedbe i prijedlozi više neće zaprimati a izvješća o provedenim savjetovanjima bit će objavljena na stranicama E-konzultacija.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme