svjetionik.scri.hr

NOVOST: Do kraja godine stiže digitalna iksica, a evo kako će izgledati

U javnom savjetovanju objavljen je novi prijedlog Pravilnika o studentskoj ispravi. Jedna od važnijih promjena je da se iksica izdaje na propisanom obrascu, a moći će se preuzeti i u digitalnom obliku.

“Digitalni oblik predstavlja prikaz studentske iskaznice u mobilnoj aplikaciji koja je identifikacijsko sredstvo visoke razine u skladu sa Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Narodne novine, broj 62/17), (u daljnjem tekstu: digitalni oblik)”, stoji u nacrtu prijedloga spomenutog Pravilnika.

Korištenje digitalnog oblika iksice počinje s primjenom najkasnije 31. prosinca ove godine, dalje je istaknuto, a ovaj dokument će moći koristiti studenti koji imaju elektroničke osobne iskaznice (eOI) i aplikaciju Certiliju uz koju se može aktivirati digitalni identitet i digitalni potpis.

Nove iskaznice između ostalog studentima će služiti i kao kartice za ulaz u prostorije visokog učilišta, studentske domove, sportske objekte, javni prijevoz i slično.

-Visoka učilišta dužna su do početka akademske godine 2023./2024. izdati studentsku iskaznicu studentima kojima u trenutku stupanja na snagu ovoga pravilnika nije izdana studentska iskaznica. Nadalje, visoka učilišta dužna su u roku od šest mjeseci općim aktom urediti stegovni postupak u slučaju zlouporabe studentske iskaznice, nadalje stoji u nacrtu prijedloga.

Važno: iksice koje su već izdane do sada vrijede do trenutka prestanka statusa studenta.

Svaka iksica odsada će imati i QR kod koji će nakon aktivacije potvrđivati mogućnost korištenja iksice na europskoj razini. Naime, u nove iksice bit će ugrađen europski studentski identifikator, kao i europski studentski broj iskaznice. Novitet je i dizajn samih iksica, a evo kako ih je vizulano zamislilo Ministarstvo. (lj.h.)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme