svjetionik.scri.hr

OBAVIJEST: Zamjena dobivenog doma moguća je tek nakon objave konačne rang liste

Studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje u jednom od studentskog naselja Studentskog centra Rijeka, a žele izvršiti zamjenu istog moći će to učiniti tek nakon objave konačne rang liste, a koja će biti objavljena krajem kolovoza 2023. godine, uz dostavu imena i prezimena studenata koji mijenjaju studentska naselja.

Sve molbe pristigle do objave konačne rang liste neće se razmatrati.

Naime, raspored studenata po prioritetima, odnosno studentskim naseljima definira broj bodova koji je ostvaren na „Natječaju za ostvarivanje prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova u akademskoj godini 2023./2024.“ pri čemu prednost kod odabira prioriteta imaju studenti koji su ostvarili izravno pravo na subvencionirano stanovanje, odnosno studenti sukladno broju bodova (student s više bodova dobiva odabrani prioritet).

Sukladno navedenom napravljena je raspodjela studenata po studentskim naseljima Studentskog centra Rijeka (SN I.G.K. i SN Trsat) na privremenoj rang listi, a lista je objavljena početkom kolovoza.

Stoga studenti tek nakon objave konačne rang liste trebaju poslati ime i prezime osobe koja je pristala zamijeniti se s njima. Rok za dostavu navedenog podatka bit će objavljen nakon konačne rang liste. Uvjet za zamjenu studentskog naselja je da se mijenjaju osobe istog spola.

Više o ovoj temi dostupno je i na našim službenim stranicama to jest ovdje.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme