svjetionik.scri.hr

POTPORE: Sveučilište objavilo rezultate dvaju natječaja – umjetnički projekti i projekti mladih znanstvenika

Sveučilište u Rijeci objavilo je rezultate dvaju natječaja – Umjetnički projekti i UNIRI projekti mladih znanstvenika.

Rezultati za umjetničke projekte su dostupni ovdje.

Rezultati Uniri projekti mladih znanstvenika dostupni su ovdje.

Za projekte mladih znanstvenika riječko Sveučilište dodijelit će milijun kuna, a što je 132.732 eura.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme