svjetionik.scri.hr

Rektorica Prijić-Samaržija izabrana u Ured CDPPE-a

Tajnim glasovanjem Upravnog vijeća za obrazovnu politiku i prakse (engl. Steering Committee for Education Policy and Practices, CDPPE), rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija zabrana je u najuži krug članova Ureda CDPPE-a kao predstavnica akademske zajednice, uz gđu Radku Wildovu (Karlovo sveučilište u Pragu). Za predsjednicu Ureda CDPPE-a izabrana je Maria Fassari (Grčka), a za potpredsjednicu Maija Innola (Finska).

Članovi Ureda biraju se na vrijeme trajanja mandata Upravnog vijeća i mogu se jednom obnavljati, a njihovi su glavni zadatci pomoći predsjedavajućem u vođenju poslova Odbora, nadzirati pripremu sastanaka na zahtjev Odbora, osigurati kontinuitet između sastanaka po potrebi, izvršavati druge dodatne specifične zadatke koje im povjeri Odbor.

Rektorica Prijić-Samaržija članica je CDPPE-a od 2019. godine, a sada će, zajedno s ostalim članovima Ureda, savjetovati Odbor ministara o pitanjima iz područja visokog obrazovanja, s naglaskom na edukaciji za demokraciju.

CDPPE nadgleda programe Vijeća Europe u području obrazovanja i savjetuje Odbor ministara o pitanjima obrazovanja, a samo su neki od njihovih zadataka: razmjena ideja, informacija i dobre prakse među članovima o pitanjima koja se tiču obrazovanja, promicanje i olakšavanje suradnje i razumijevanja između država članica, promicanje reformi obrazovnih sustava i politika radi unaprjeđenja demokratskih kompetencija i sudjelovanja, razvoj Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA), pružanje savjeta kreatorima politika i obrazovnim stručnjacima u državama strankama Europske kulturne konvencije u provođenju obrazovnih politika u skladu s programom aktivnosti koji je usvojio Odbor ministara.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme