svjetionik.scri.hr

STUDENTSKI KROV NAD GLAVOM: Sve što treba znati o cijeni smještaja i subvencijama

Smještaj u domu je i dalje aktualna tema, a iako je natječaj gotov, te smo u iščekivanju privremene rang liste – još uvijek ima puno pitanja.

Najviše nekako vezano za cijenu smještaja kao i o iznosima subvencija. U ovom članku korak po korak objašnjavamo ove pojmove i donosimo primjere iznosa domskog smještaja.

Što je zapravo subvencija?

Subvencija označava sustavnu materijalnu potporu ili pomoć iz javnog proračuna ili nekog fonda. Ima subvencija za razna područja (zdravstvo, socijalna skrb i slično), a u ovom slučaju radi se o smještaju.

Subvencije za smještaj

Studenti odnosno studentice koje ostvare pravo na subvencionirano stanovanje subvenciju dobivaju od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a studenti odnosno studentice koje osim prava na subvencionirano stanovanje, ostvare i pravo na subvenciju namijenjenu studentima nepovoljnog socijalno-ekonomskog statusa, subvenciju još dobivaju od Sveučilišta u Rijeci i to za smještaj SN Trsat. Po određenim socijalno-ekonomskim osnovama subvencije daje i Studentski centar i za SN Trsat i za SN Ivan Goran Kovačić.

Što je to subvencionirano stanovanje (subvencija MZO)?

Subvencionirano stanovanje je stanovanje studenata kojem Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira mjesečne troškove smještaja.

Pritom student plaća subvencioniranu mjesečnu cijenu smještaja, a do pune cijene sudjeluje Ministarstvo znanosti i obrazovanja s 200 kuna i ostatak pokriva Studentski centar iz sredstava provizije na rad studenata. Subvencija MZO isplaćuje se na račun Studentskog centra.

Na nju ima pravo svaki student koji je ostvario pravo na subvencionirano stanovanje, neovisno da li se radi o sobi u SN Trsat ili u SN Ivan Goran Kovačić te neovisno o tome da li je student pravo ostvario putem Natječaja ili Odluke MZO.

Kako se ostvaruje pravo na subvencionirano stanovanje i subvenciju MZO?

Pravo na subvencionirano stanovanje student može ostvariti ostvarivanjem dovoljnog broja bodova na Natječaju za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova ili putem odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja može posebnim odlukama, neovisno o Natječaju, dodijeliti mjesta u studentskim domovima u pojedinome studentskom centru ili mjesto u slobodnim kapacitetima učeničkih domova u Republici Hrvatskoj studentima u sklopu međunarodne razmjene i mobilnosti, studentske prakse te redovitim studentima, žrtvama tragičnih događaja većih razmjera (iznenadni gubitak obaju roditelja, iznenadni gubitak imovine ili pogoršanje imovinskoga statusa koje onemogućuje studentu redovito ispunjavanje obveza na studiju, prirodna nepogoda) i redovitim studentima prilikom izmjena uvjeta studiranja.

Osim toga, Ministarstvo može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje Središnjega državnog ureda za šport, dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima sportašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku. Za više informacija pogledajte ovdje.

Subvencija Sveučilišta u Rijeci

Studenti Sveučilišta u Rijeci koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentskom naselju „Trsat“ temeljem Natječaja za ostvarivanje prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka i slobodnim kapacitetima učeničkih domova, a čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65 posto proračunske osnovice (2.161,90 kuna) te studenti čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi) ostvaruju pravo na subvenciju koju daje Sveučilište u Rijeci.

Više informacija o tome može se vidjeti ovdje.

Što još moram znati kada je riječ o subvenciji Sveučilišta u Rijeci?

Znači, ove subvencije se isplaćuju studentima odnosno studenticama koji su u nepovoljnom socijalno-ekonomskog položaju odnosno oni koji su pravo na subvencionirano stanovanje ostvarili na temelju Natječaja i koji borave u SN Trsat. Subvencije se dodjeljuju na temelju ostvarenih prihoda članova kućanstva u tri kategorije:

¾ studenti/studentice s prihodima po članu kućanstva do 900,00 kuna – 132,50 kuna
¾ studenti/studentice s prihodima po članu kućanstva od 900,01 do 1.500,00 kuna – 100,00
kuna
¾ studenti/studentice s prihodima po članu kućanstva od 1.500,01 do 2.161,90 kuna – 80,00 kuna

Pritom je važno spomenuti da student ima pravo na subvenciju razmjerno vremenu provedenom na smještaju i pod uvjetom podmirenja troškova Studentskom centru na ime naknade za smještaj.

Privremena lista s osobama koje ostvare pravo na subvenciju objavit će se za zimski semestar u ožujku, a za ljetni najkasnije u rujnu 2022. godine.

Što je to puna cijena smještaja?

To je cijena u koju su uključeni svi troškovi (rad, struja, voda, odvoz otpada, amortizacija).

Koliko iznosi ekonomska puna cijena smještaja u SN Trsat?

Puna cijena smještaja u SN Trsat odlukom Senata iz 2016. godine iznosi 1.065 kuna. Od tog iznosa 557,50 kuna plaća student odnosno studentica, a do pune cijene odnosno s 200 kuna plaća smještaj Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a razliku podmiruje Studentski centar Rijeka.

Što je s cijenom smještaja u SN Ivan Goran Kovačić?

Mjesečna uplatna subvencionirana cijena smještaja u SN Ivan Goran Kovačić (dio koji plaća student) iznosi 385 kuna za smještaj u dvokrevetnoj sobi u objektu 1, 390 kuna za smještaj u dvokrevetnoj sobi u objektima 2, 3, 4 i 5 te 400 kuna za smještaj u jednokrevetnoj sobi u objektima 2, 3, 4 i 5. Kako smo naveli 200 kuna plaća MZO, a razliku pokriva Studentski centar Rijeka. Navedene cijene nisu se mijenjale od 2007. unatoč drastičnom rastu troškova koji se dogodio od tada.

Druge mjere pomoći Studentskog centra Rijeka

Odlukom ravnatelja SC-a kategorije studenata u posebno nepovoljnom položaju plaćaju nižu mjesečnu subvencioniranu cijenu smještaja koja u SN I.G.K. iznosi 250 kuna, a u SN Trsat 300 kuna.

Pravo na navedene niže cijene ostvaruju:

¾ studentica odnosno student kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata;
¾ studentica odnosno student koji su bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji,
¾ studentica odnosno student
s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50 posto oštećenja)
te ¾ studentica odnosno student koji ima malodobno dijete.

Pravo na spomenutu nižu cijenu smještaja student odnosno studentica ostvaruje dostavom dokaza o svom statusu prilikom Natječajnog postupka. Drugim riječima, dovoljno je da se student prijavi na Natječaj te ostvari bodove temeljem članak. 8., st. 1., 3. i 4. ili temeljem članka 14., st. 10. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje.

Tablični prikaz (primjer) sa subvencijama za smještaj SN Trsat po studentici odnosno studentu.

EKONOMSKA CIJENA 1065,00 kuna

PLAĆA STUDENT/STUDENTICA 532,50 kuna + 25 kuna za pranje odjeće za cijeli mjesec*

SUBVENCIJA MINISTARSTVA 200, 00 kuna
SUBVENCIJA SCRI IZ PROVIZIJE NA RAD STUDENATA 332,50 kuna

DODATNA SUBVENCIJA SCRI ZA STUDENTE/STUDENTICE
BEZ OBA RODITELJA, STUDENTICA MAJKA I STUDENTE BEZ
RODITELJSKE SKRBI (INAČE VRIJEDI ZA OBA DOMA) Umjesto
532,50 kuna student plaća 200, 00 kuna


DODATNA SUBVENCIJA ZA SN TRSAT ZA STUDENTE/
STUDENTICE S CENZUSOM

¾ studentice/studenti s prihodima po članu kućanstva do
900,00 kuna dobivaju 132,50 kuna


¾ studentice/studenti s prihodima po članu kućanstva od
900,01 do 1.500,00 kuna dobivaju 100,00 kuna


¾ studentice/studenti s prihodima po članu kućanstva od
1.500,01 do 2.161,90 kuna – 80,00 kuna

* Navedeno uključuje ležaj u dvokrevetnoj sobi sa zajedničkim sanitarijama i kuhinjom na 4 osobe, učionicom, informatičkom učionicom, dnevnim boravkom, teretanom, neograničeno pranje rublja, neograničena potrošnja vode i električne energije, zamjenom posteljine dva puta mjesečno, besplatni Internet, grijanje i hlađenje, korištenje posuđa,

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme

error: Sadržaj je zaštićen !!