svjetionik.scri.hr

SVEUČILIŠTE U RIJECI: Raspisan Natječaj za dodjelu nagrada rektora u 2022./2023. ak. god.

Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za dodjelu nagrada rektora studentima Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u ak. god. 2022./2023.:

  • nagradu rektora za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad
  • nagradu rektora za  volontiranje
  • nagradu rektora za studentski aktivizam
  • nagradu rektora za sport
  • nagradu rektora za studentski projekt.

Tekst natječaja 

Obrazac predlagatelja

Prijave na natječaj podnose se online putem MS Forms obrazaca do srijede, 29. ožujka 2023. godine u 12:00 sati. 

Poveznice za prijavu:

PRIJAVA za nagradu rektora za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad

PRIJAVA za nagradu rektora za volontiranje

PRIJAVA za nagradu rektora za studentski aktivizam

PRIJAVA za nagradu rektora za sport

PRIJAVA za nagradu rektora za studentski projekt

Upute za prijavu

  • ​​​​Online prijavi pristupite upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (adresa e-pošte povezana s uniri korisničkim imenom – npr. ime.prezime@student.uniri.hr).
  • Ispunite sva ponuđena polja online obrasca i priložite sve tražene dokumente.
  • VAŽNO! – dokumente koje prilažete OBAVEZNO imenujte na način da na početku naziva upišete svoje prezime i ime, npr. “Ivić, Ivo_obrazac predlagatelja”, “Ivić, Ivo_potvrda o statusu studenta”. Jedino ispravno imenovani dokumenti i spremljeni u PDF-formatu bit će  sigurno pohranjeni.
  • Podaci u prijavi bit će sačuvani tek kada ispunite sva obavezna polja (označena zvjezdicom).​

NAPOMENA: Jednom podnesena prijava ne može se naknadno uređivati, stoga je važno pripremiti i priložiti kompletnu prijavnu dokumentaciju. Prijavna dokumentacija navedena je u tekstu Natječaja.

Pitanja vezana uz Natječaj prijavitelji/ice mogu uputiti na e-adresu: studiji@uniri.hr.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme