svjetionik.scri.hr

SVJETSKI DAN VODA: U subotu, 18. ožujka – organizira se vođena šetnja „Nepresušna Rijeka”

U subotu 18. ožujka (sutra) održat će se vođena šetnja gradom pod nazivom „Nepresušna Rijeka“ koja će tematizirati važnost riječkih izvorišta i vodotoka u vremenu prošlom i sadašnjem te ulogu vode u razvoju grada Rijeke.

Šetnju će voditi poznati riječki publicist i novinar, Velid Đekić. Planirani početak šetnje je u 10 sati kod riječke špine, na Korzu kod Hotela Bonavia, a završetak na izvorištu i CS Zvir, oko 12:00 sati. Istoimena šetnja bit će ponovljena 25. ožujka s početkom u 10:00 sati na istoj polazišnoj lokaciji.

Svi ste dobrodošli! Prijave nisu potrebne! Šetnju organizira KD Vodovod i Kanalizacije, u suradnji s Gradom Rijeka.

Šetnja se održava u sklopu obilježavanja Svjetskog dana voda.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme