svjetionik.scri.hr

DELTA LAB: Krenuli upisi nove generacije u program – Urbani studiji

Nedavni pomaci u promišljanjima urbanih prostora usmjereni su širem interdisciplinarnom proučavanju izgrađenih i programiranih okružja te projektiranju i strateškom planiranju kompleksnih sustava. Po svojoj definiciji, interdisciplinarnost se odnosi na praksu objedinjavanja znanja, metoda i perspektiva raznih disciplina s ciljem rješavanja zamršenih problema i pitanja koja je nemoguće adresirati, razumjeti i riješiti na odgovarajući način u suženom okviru pojedinog područja ili jedne discipline.

Polazeći od navedenog shvaćanja, koncipirani su i URBANI STUDIJI – interdisciplinarni specijalistički studij prostornog i strateškog dizajna složenih urbanih sustava, fenomena i transformacija, kojeg provodi i razvija DELTALAB – Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam pri Sveučilištu u Rijeci.

Fantastična Rijeka

Sveučilište u Rijeci dobilo je prvu generaciju specijalista URBANIH STUDIJA u proljeće 2024. Inovativni kurikulum URBANIH STUDIJA okupio je studente i nastavnike raznih disciplina u dinamičan obrazovni proces koji je kombinirao predavanja, istraživanja usmjerena na primijenjene strategije i politike, radionički program i metodološku praksu. Kroz prvu generaciju, ostvarene su mnoge institucijske mreže i suradnje – među kojima izdvajamo združeni projektni studio kojeg provode TU Graz i Politecnico di Milano. Ljetni semestar akademske godine 2023./2024. posvećen ”Fantastičnoj Rijeci” dobio je internacionalnu vidljivost na nizozemskoj online platformi www.portcityfutures.nl u tekstu (POVEZNICA). Kontekst URBANIH STUDIJA usmjeren je na fenomene Kvarnerskog zaljeva i Rijeke, a prva generacija studenata obrađivala je temat Žilavog Kampusa koji je već u samom nazivu nosio ideju o novim potrebama prostora grada kao adaptabilnim, heterogenim, inkluzivnim i relevantnim u svakom mjerilu sagledavanja.

Početak predavanja listopad 2024

U lipnju 2024. otvorene su prijave za novu generaciju studenata URBANIH STUDIJA. Studij traje tri semestra, a sa završenim studijem student stječe 90 ECTSa. Početak studija programiran je za početak listopada 2024. godine, a završetak u veljači 2026. Fokus URBANIH STUDIJA je na budućnosti, umreženosti, prilagodljivosti i nepredvidljivosti, kako bi se ostvario transfer znanja i doprinos razvoju otvorenih, inkluzivnih i žilavih urbanih sustava u kontekstu raznorodnih suvremenih kriza. Dok su navedeni fokusi prožeti kroz sve obrazovne sadržaje studija, oprimjereni su kroz temat nove generacije pod nazivom WATERWORLD FUTURES.

Rijeka je trenutno proglašena teretnom lukom od velike gospodarske i strateške važnosti u formiranju dinamike i logistike globalnog svijeta, a narativ da je urbani razvoj grada razmjeran razvoju njene luke samo je djelomično točan jer su se luka i grad kroz povijest razvijali kao zasebni entiteti. Za budućnost urbanog razvoja Rijeke koji odgovara izazovima klimatskih promjena i konstantnih kriza potrebna su interdisciplinarna znanja različitih stručnjaka i zajednička vizija onih koji u gradu žive i djeluju te onih koji o gradu odlučuju.

Pozivamo sve zainteresirane na prijavu URBANIH STUDIJA, koja je otvorena do 15. rujna 2024., a sve informacije o studiju i procesu prijave dostupne su na: https://deltalab.hr/urbani-studiji/.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme