svjetionik.scri.hr

IZABRANO NOVO VODSTVO: Lana Par predsjednica Studentskog zbora Rijeka Sveučilišta u Rijeci

Održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje ak. god. 2022./2023. do 2023./2024.

Za predsjednicu Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci izabrana je studentica Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju Lana Par, a za njezina zamjena je student Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Eugen Car.

Izbor je izvršen jednoglasno s 23 glasa za, s jednim članom Skupštine odsutnim.

Plan i program dostupan je ovdje.

Lana Par i Eugen Car

Pored izbora za predsjednicu i njezinog zamjenika, na prijedlog članova Skupštine imenovani su predstavnici studenata u Senatu Sveučilišta. Izabrani su:

  • Eugen Car – član i Lara Dragić za zamjenicu člana – biomedicinsko područje
  • Lana Par – članica – interdisciplinarno područje i Marcela Finek za zamjenicu članice – interdisciplinarno područje
  • Nina Vukelić – članica i za zamjenika članice Alen Mataić – tehničko područje
  • Tomislav Čop – član humanističko područje i  za zamjenicu člana Mateja Turalija – društveno područje
  • Nadja Čekolj – članica i  za zamjenicu članice Dominik Patafta – društveno područje

Također na sjednici za člana Svjeta Sveučilišta u Rijeci imenovna je Marija Špoljarić, a njezin zamjenik je Damjan Jurković.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme