svjetionik.scri.hr

REVIZIJA: U tijeku provjera statusa registriranih studentskih organizacija

U tijeku je revizija registra studentskih udruga, koje djeluju na riječkom Sveučilištu.

Naime, u skladu s člankom 11. Pravilnika o vođenju studentskih udruga i drugih studentskih organizacija (KLASA: 602-04/0801/02, URBROJ: 2170-57-01-08-150 od 8. srpnja 2008. godine), Sveučilište je dužno jednom godišnje provjeravati status registriranih studentskih organizacija studenata, a zastupnik studentske organizacije dužan je dati istinite i cjelovite podatke o organizaciji.

Ako udruga ili organizacija prestane udovoljavati uvjetima iz članka 1. stavka 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007), Sveučilište će rješenjem ukinuti status studentske udruge ili druge organizacije studenata. Protiv rješenja kojim se status studentske udruge ili druge organizacije studenata ukida dopuštena je žalba Senatu sveučilišta u Rijeci, čija je odluka konačna.

Studentske udruge moraju najkasnije do srijede, 23. studenoga 2022. dostaviti tražene podatke, u protivnom će se pokrenuti postupak brisanja studentske organizacije iz registra.

Nadalje, sve one organizacije koje imaju namjeru prijave na Javni poziv za prijavu projekata koji se odnose na kulturne, sportske, znanstvene i edukacijske aktivnosti koje su isključivo namijenjene studentima kojeg je raspisao Studentski centar Rijeka, trebale bi hitno, a najkasnije do sutra 10. studenoga do 12 sati popuniti navedeni online obrazac i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju putem istog., stoji na web stranici Studentskog zbora u Rijeci.

Svi zahtjevi predaju se putem https://form.jotform.com/szsur/provjera-podataka-u-registru.

Original dokumentacija može se poslati poštom ili predati na adresi Sveučilišta u Rijeci – Kampus, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, Porta – zgrada odjela – uz napomenu za Ured za udruge.

Obrasce možete pronaći na mrežnoj stranici SZSUR https://sz.uniri.hr/dokumenti/. (lj.h.)

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme

error: Sadržaj je zaštićen !!