svjetionik.scri.hr

PGŽ: Objavljen javni poziv za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja-rok osam dana

Raspisan je Javni poziv za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2023./2024. godini za 37 stipendista u iznosu od 132,72 eura mjesečno tijekom deset mjeseci.

Natjecati se mogu redoviti studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija do završne godine studija, koji imaju prebivalište na području Primorsko-goranske županije i koji su u posljednje dvije godine školovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 3,00.

Izabrat će se 16 studenata sljedećih studija deficitarnih zanimanja:

 • matematike (2 studenta)
 • logopedije (2 studenta)
 • biologije (1 student)
 • geodezije (1 student)
 • farmacije (1 student)
 • kemije (1 student)
 • elektrotehnike (1 student)
 • socijalne pedagogije (1 student)
 • računarstva (2 studenta)
 • socijalnog rada (1 student)
 • strojarstva (1 student)
 • geografije (1 student)
 • psihologije (1 student).

Uz molbu potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o prosjeku ocjena za prethodne dvije godine školovanja, što mogu biti preslike srednjoškolskih svjedodžbi (uključivši i maturalnu svjedodžbu ili svjedodžbu o završnom ispitu, odnosno svjedodžbu o državnoj maturi) ili prijepis ocjena s fakulteta, ovisno o godini studija pristupnika,
 • uvjerenje o upisu na studij u akademskoj 2023./2024. godini,
 • potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 6 mjeseci),
 • potvrdu o prosječnom mjesečnom prihodu obiteljskog domaćinstva ostvarenom za mjesece srpanj, kolovoz i rujan 2023. godine,
 • preslike diploma ili drugih priznanja dobivenih na natjecanjima i smotrama županijske, republičke ili međudržavne razine, tijekom srednjoškolskog školovanja (u funkciji struke).

U molbi za dodjelu stipendije treba navesti točnu adresu i telefonski/e broj/eve.

Molbe za dodjelu stipendije podnose se na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Slogin kula 2/I – 51 000 Rijeka.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije 15 dana od završetka natječajnog postupka.

Molbe pristigle izvan roka i bez kompletne dokumentacije neće se razmatrati.

Osobni podaci studenata prikupljaju se i obrađuju u svrhu dodjele stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2023./2024. godini, u skladu s općim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Datum objave: 23.10.2023.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme