svjetionik.scri.hr

PO TREĆI PUT: Zimska škola za makedonski jezik privlači i studente i profesore

Završio je rok za stipendije za sudjelovanje na 3. Zimskoj školi Međunarodnoga seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu koja će se održati na daljinu od 23. do 28. siječnja 2023. godine, a koje dodjeljuje lektorat za makedonski jezik Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Zimska škole za makedonski jezik, književnost i kulturu, ove godine će se održati po treći put, a organizira je Međunarodni seminar za makedonski jezik, književnost i kulturu Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, koji organizira i Ljetnu školu za makedonski jezik, književnost i kulturu u Ohridu.

Očekivanja su će ove godine Zimsku školu završiti oko 40 – tak polaznika.

Polaznici su studenti makedonskog jezika, prevoditelji s makedonskog, strani makedonisti, slavisti, sveučilišni profesori lingvistike iz različitih država svijeta.

Ove godine s riječkog Sveučilišta sudjelovat će samo profesori, budući da su u periodu održavanja škole studenti zauzeti s polaganjem kolokvija i ispita.

-Zimska škola je koncipirana na način da polaznici pohađaju lektorske vježbe te su raspoređeni po grupama na osnovu svojeg znanja iz makedonskog jezika. Postoje osnovna, srednja i napredna skupina (napredna skupina – jezik i napredna skupina – književnost). Ukupno se radi o 30 lektorskih sati – 6 dana po 5 sati. Nakon završetka Škole dobivaju potvrdu da su je pohađali, saznajemo od mr. sc. Biljane Stojanovske, lektorice za ovaj jezik na riječkom Filozofskom fakultetu.

– Do sada je interes bio velik, na Prvoj i na Drugoj zimskoj školi je ukupno sudjelovalo 6 studenata i profesora s Filozofskog fakulteta u Rijeci. S Prve zimske škole (2021.) izašao je i Zbornik prijevoda „Koneski na 11 jezika“ i jedan od tekstova u njemu je na hrvatskom jeziku zahvaljujući studentici Hani Vrbanić koja je prevela tekst „Magnolija“ Blaže Koneskog s makedonskog na hrvatski, otkrila nam je dalje naša sugovornica.

Kome je promaklo zimsko izdanje škole, tu je Ljetna škola – a najava iste očekuje se u ožujku. Kako smo već istakli Ljetna škola se održava na Ohridu te se radi o nevjerojatnom iskustvu. (lj.h.)


Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme