svjetionik.scri.hr

PODCAST: Krenuo prvi podcast „Ćakula mladih“ Savjeta mladih grada Rijeke

Temeljem usvojenog Programa rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2023. godinu, a u suradnji Studentskog zbora Rijeke, krenuo je projekt snimanja podcasta pod nazivom – Ćakula mladih.

Ideja je da mladima, a i svima koji se tako osjećaju, približiti rad Savjeta mladih Grada Rijeka, upoznati ih s aktualnostima u njihovom gradu, s osobama koje rade s mladima ili za mlade i raspravljati o temama od njihovog interesa, saznajemo.

Podcast je snimljen u suradnji s redakcijom web portala Kišobran, a prvi gost pocasta bio je Ivan Tokić. Voditelji podcasta bili su predsjednik Savjeta mladih Grada Rijeke Luka Čanković i članica Savjeta Nikolina Šaponja.

Ivan je mladi poduzetnik koji se najviše bavi vođenjem TikTok profila za kompanije. Također, pomaže firmama, kompanijama i brendovima da postignu još bolje rezultate na društvenim mrežama, a ponajviše putem platforme – TikTok.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme