svjetionik.scri.hr

SVEUČILIŠTE: Raspisan natječaj za upis na specijalistički studij “Urbani studiji” u 2023./2024. ak. god.

Sveučilište u Rijeci, Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam – DELTALAB raspisuje NATJEČAJ za upis druge generacije sveučilišnog specijalističkog studija Urbani studiji (Urban Studies) Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2023./2024.

Sve informacije o Studiju, prijavi na Natječaj, školarini i upisu na studij nalaze se u NATJEČAJU i pripadajućim brošurama na hrvatskom i engleskom jeziku.

Dodatne informacije u vezi sa Studijem i Natječajem pristupnici mogu dobiti putem elektroničke pošte: info@deltalab.hr.“

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme