svjetionik.scri.hr

SVEUČILIŠTE: Prihvaćen projekt UNIRI Sport, predviđeno osnivanje Centra za sport

Senat Sveučilišta u Rijeci prihvatio je projekt UNIRI SPORT – uspostava razvoja sporta na Sveučilištu u Rijeci.

Smjernicama je utvrđena potreba za razvoj sporta i tjelovježbe kroz organizirane sportsko-rekreativne aktivnosti za sve članove i članice akademske zajednice radi očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja.

Sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti osigurana su iz akumuliranih sredstava upisnina namijenjenih za unaprjeđenja studentskog standarda, a radi se o proračunu koji iznosi 332.278 eura.

Cilj je postići razvoj dualnih karijera i pružanje sustavne podrške studentima sportašima u njihovom postizanju sportskih rezultata, razvijati rekreativne tjelesne aktivnosti, unaprjeđivati funkcionalne sposobnosti i zdravlje kroz programe rekreativnih tjelesnih aktivnosti te provođenje edukativnih programa usmjerenih na očuvanje zdravlja te će se postići veća uključenost studenata s invaliditetom u sportske i društvene aktivnosti u svrhu poboljšanja psihofizičkog zdravlja.

Projekt predviđa osnivanje sveučilišnog Centra za sport kao ustrojstvene jedinice sveučilišta bez pravne osobnosti za obavljanje stručne djelatnosti u području unaprjeđivanja studentskog standarda, prvenstveno u području sporta, rekreacije i očuvanja zdravlja.

Studentska prehrana

Student servis

Slobodno vrijeme